Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ören och Torö stenstrand

Örens naturreservat och Torö stenstrand ligger på Torös sydspets. Ören bjuder på en fantastik utsikt över havet och en härlig naturupplevelse. Det här är också ett av Sveriges bästa surfingställen.

Ören är ett mycket naturskönt område och en av få platser på Södertörns fastland där man har utsikt över havet och den öppna horisonten. Området besöks därför av många som uppskattar att vandra längs stränderna och vill uppleva den fantastiska utsikten. Här kan man också promenera i strövvänlig skog och bada. Den långgrunda sandstranden på Örens norra sida passar bra soeciellt bra för bad.

Stenstrand och hav

Torö Stenstrand

Revidering av reservatshandlingar

Just nu pågår en revidering av reservatsföreskrifter och skötselplan för Örens naturreservat. Gällande handlingar finns under Dokument längre ner på denna sida. I arbetet med revideringen ska kommunen se över frågor kring parkering, vägskötsel och uteslutande av en fastighet från reservatet bland annat. Parallellt pågår ett arbete med att se över tillgängligheten längs strandlinjen.

Natur och geologi

Ören består av en stor isälvsavlagring med strandvallar och klapperstenstränder. Här finns flera olika naturtyper som till exempel strandtallskog med knotiga martallar och täckande mattor av mjölon. Mjölon ser ut ungefär som lingon och är mycket känsliga för slitage. Undvik att trampa på dessa växter. På Ören finns också en speciell strandvegetation med sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt.

Fågelliv

Under alla årstider har Ören något att erbjuda fågelskådare. Ören är kanske den bästa sträckfågellokalen i Stockholms län, det vill säga en plats där flyttfåglar passerar. Ejdersträcket under tidig vår är en oförglömlig naturupplevelse och höstens stora rovfågelflytt är något som ingen ornitolog vill missa.

Den enorma ansamlingen av flyttande fågel beror på att de flyttfåglar som kommer norrifrån inte gärna vill flyga över öppet vatten. Då tvingas de följa Södertörnshalvön och Ören blir den sista platsen på fastlandet de passerar innan de fortsätter sin färd söderut. Vissa höstar invaderas udden av till exempel fåglarna tallbit och bändelkorsnäbb som kommer från de stora taigaskogarna i öst. De kan sträcka förbi Ören i tusental. Vintertid rastar stora skaror alfågel, vigg och storskarv utanför udden

Surfing

Ören och Torö stenstrand anses vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Området utnyttjas av både vind-, våg- och kitesurfare tack vare de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder vid viss väderlek.

Speciellt bra är förutsättningarna för vågsurfing. Tack vare det öppna vind- och vågutsatta läget och med den förhärskande vindriktningen från sydväst bildas ofta bra vågor så fort det blåser upp. Vid stora vindstyrkor, som oftast förekommer under hösten, kan vågorna bli flera meter höga. Svenska mästerskapet i vågsurfing har arrangerats här ett 15-tal gånger.

Surfare

Allemansrätt

På halvön Ören samsas Örens naturreservat med ett stort antal privata fastigheter vilket gett reservatet ett flikigt utseende. En stor del av de attraktivaste stränderna har tidigare styckats av och sålts som tomträtter. Eftersom besökstrycket på området tidvis är mycket stort händer det att konflikter uppstår i gränszonerna mellan privat mark och reservatsområdet. Förutom reservatets ordningsföreskrifter gäller allemansrätten inom och utanför naturreservatet. Som besökare bör du respektera boendes privatzoner i de delar som inte ligger inom reservatet.

Tillgänglighet

Grusad tillgänglighetsanpassad stig som leder ner mot havet

Tillgänglighetsanpassad stig i reservatets sydvästra del

I reservatet finns handikapptoalett vid de tre lite större parkeringarna som finns i söder, väster och i norr. I naturreservatets sydvästra del finns handikapparkering i anslutning till en tillgänglighetsanpassad stig som leder fram mot vattnet. Stigen slutar nere vid stranden där lite större stenar tar vid och underlaget blir svårt att ta sig fram på med exempelvis rullstol.

Ordningsföreskrifter för Ören

I Örens naturreservat får du:

  • ställa din husvagn på den stora parkeringen i väster i max två dygn. Du får inte ställa din husvagn på någon annan plats.
  • enbart parkera på anvisade platser
  • inte elda
  • inte bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  • inte plocka stenar
  • enbart rida på befintliga vägar och stigar

Skötsel

Ören är ett kommunalt naturreservat. Kommunen sköter om torrdass, sopkärl och merparten av naturmarken. Övrig naturmark sköts av en privat fastighetsägare. En vägförening ansvarar för vägskötseln i området.

Parkeringsplats

I naturreservatet finns parkeringsplatser på sex platser varav den ena är enbart en handikapparkering. Parkeringsplatserna går att se på denna kartaPDF över reservatet. Det är endast tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser och inte i terrängen.

Toaletter och sopkärl

Kombinerade torrdass och sopkärl finns vid de tre större parkeringarna i söder, norr och väster.

Hitta till Torö Stenstrand och Ören

Med bil: Från Stockholm kör man väg 73 mot Nynäshamn. Ta av till höger efter Älgviksbron mot Herrhamra/Torö. Fortsätt hela Torövägen förbi butiken Torö Livs, ut mot Ankarudden. Efter bokskogen vid Herrhamra är det skyltat Naturreservat till höger. Följ grusvägen cirka en kilometer. Där vägen delar sig börjar naturreservatet. Stenstranden ligger till vänster och badstranden till höger i krosningen. Längs vägen finns flera allmänna parkeringar. Körtid från Stockholm ca 1 timme.

Med buss: Åk buss 852 som går mellan Nynäshamn och Ankarudden. Gå av vid hållplatsen Herrhamra som ligger strax söder om grusvägen som leder in till reservatet. Till reservatet är det cirka en km, till stenstranden ytterligare en dryg kilometer.

Sidan granskad 2019-09-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp