Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Fjärilsstigen

Vid det gamla kalkbrottet i Stora Vika kan du få se sällsynta och spännande fjärilar. Skyltarna längs fjärilsstigen berättar om både natur och kulturhistoria.

Fjäril på rosa blomma.

Ingen Fjärilarnas dag 2020

Varje år brukar kommunen genomföra Fjärilarnas dag med en guidad tur längs Fjärilsstigen i början av juni. På grund av Coronapandemin kommer evenemanget inte genomföras i år. Vi uppmuntrar dock ett besök till Fjärilsstigen på egen hand.

Här vid Stora Vika är marken rik på kalk. Det har gett en mycket speciell miljö för ovanliga växter och djur. Växterna är på olika sätt beroende av kalken i marken och många ovanliga fjärilar är i sin tur beroende av dessa växter.

Över 250 fjärilsarter

Fler än 250 olika fjärilsarter har hittats vid kalkbrottet. Nära 50 av dem räknas som starkt hotade, sårbara eller nära hotade och finns med på Artdatabankens rödlista över arter som riskerar att dö ut från Sverige.

Störst chans att se stora mängder fjärilar flyga bland blommorna har du soliga sommardagar. Besök någon av de röjda ytorna norr om eller sydväst om kalkbrottet i juni till början av juli, gärna en dag när det inte blåser. Då flyger fjärilarna för att suga nektar, para sig eller hitta lämpliga platser att lägga ägg på.

Också på våren finns chans att se fjärilar flyga. De tidigaste arterna har övervintrat som fullvuxna fjärilar som citronfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel och vinbärsfuks. De arter som flyger senare på säsongen har övervintrat i något av de andra livsstadierna: ägg, larv eller puppa. 

Det är viktigt att markerna sköts och hålls öppna för att växterna och fjärilarna ska kunna fortsätta att leva här. Om området skulle växa igen skulle rikedomen av arter snabbt minska.

Apollofjärilen - störst i Europa

Den ovanliga apollofjärilen är Europas största dagfjäril. Den kan bli upp till 9 centimeter mellan vingspetsarna. Du kan se den flyga i området under juli. Håll särskilt utsikt efter apollofjärilen där det växer nektarrika blommor som olika tistlar, rödklint och väddklint.

Stora Vika är den enda kvarvarande platsen i länet där du kan se apollofjärilen på fastlandet.

En skyltad fjärilsstig

Längs en tre kilometer lång slinga runt kalkbrottet går Fjärilsstigen. Här berättar skyltar om den natur och de kulturlämningar du kan se längs vägen och du får lära känna fjärilarna och deras miljöer. Stigen passerar både genom skog och öppen mark.

Fjärilsstigen är inte tillgägnlighetsanpassad men har relativt bra vägar för den som kommer hit med barnvagn eller rullstol. Det finns dock några mycket branta backar och även partier med relativt smala stigar.

Naturvårdsprojekt

I mer än tio år har kommunen, naturskolan och ideella krafter arbetat för att förbättra livsmiljön för fjärilarna i och kring Stora Vikas kalkbrott. Syftet är också att sprida kunskapen om denna speciella miljö. Arbetet har bland annat inneburit röjningar för att öppna upp igenväxta områden och att skylta stigen. Inventeringar av växter och fjärilar i området visar också på betydelsen av att markerna fortsatt hålls öppna.

"Fjärilarnas marker" är ett samarbetsprojekt mellan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Nynäshamns naturskyddsförening och markägaren Stora Vika fastigheter AB. Projektet har fått regeringens medel för lokala naturvårdsåtgärder, LONA-bidrag.

Under 2013/2014 fick samarbetsprojektet "Vingar" stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård). Projektet handlade om att lyfta fram naturvärdena hos Fjärilarnas marker, engagera flera i naturvårdsarbetet och göra stigen mer barnvänlig.

Naturreservat under planering

Kommunen planerar för att göra det nedlagda kalkbrottet och området omkring till ett kommunalt naturreservat.

Kommunen har tagit fram ett förslag till föreskrifter och skötselplan som har granskats av Länsstyrelsen och sedan Naturvårdsverket. Efter det har marken värderats och nu är kommunen inne i en markförhandling. Mellan den 3 maj och 16 juni 2019 pågick ett samråd kring förslaget till föreskrifter och skötselplan för det kommande naturreservatet. Nu pågår arbete med att besvara de synpunkter som kommit in i samrådet, samtidigt som förhandling om marken fortsätter.

Hitta till fjärilsstigen

Buss. Ta buss 848 som avgår från Västerhaninge och Nynäshamn. Hållplatsen heter Stora Vika och ligger cirka 65 meter från Fjärilsstigens start.

Bil. Från Nynäshamn: Ta Nynäsvägen norrut, ta av mot Stora Vika och följ skyltningen i ca 10 km. Skylten Naturstig visar Fjärilsstigens start.
Från Stockholm: Kör väg 73 och följ skyltning mot väg 225 och därefter skyltning mot Stora Vika. Framme i Stora Vika ta vänster och kör ca 300 meter.
Från Södertälje. Kör väg 225 och följ skyltning mot Stora Vika.

Sidan granskad 2020-06-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp