Lyssna på sidan Lyssna

Parker

I Nynäshamns kommun finns flera fina parker och andra grönytor för lek, spel och rekreation.

Svandammsparken

Svandammsparken, Nynäshamns stad

I Svandammsparken finns en vacker damm där många olika fågelarter trivs.

I södra delen av parken finns stora gräsmattor som passar bra för lek och spel. Här anordnas ofta olika träningsaktiviter sommartid. Här finns också en bäck, en liten bro och Göstas trädgård som är en parkdel med många olika inhemska och exotiska växter. Växterna i Göstas trädgård kommer ursprungligen från Gösta Zetterqvist, som startade plantskolan Zetas. På 1990-talet flyttades hans trädgård på Lisön och en del av hans växter hamnade då i Svandammsparken.

I norra delen av parken finns boulebanor och en lekställning/träningsanläggning som passar extra bra för den som har en funktionsnedsättning. Här finns också bänkar, gångväg och gräsytor. Sommartid finns det också toalett här.

Svandammsparken ligger intill Nynäshamns pendeltågsstation i nära anslutning till hamnområdet.

»Hitta till Svandammsparken
länk till annan webbplats

Skulptur i förgrunden och lekplats i bakgrunden.

Stadsparken i Nynäshamns stad

Stadsparken, Nynäshamns stad

I Stadsparken finns stora gräsmattor, gångvägar, sittplatser, toalett och en lekplats med gungor, gungdjur och en klätterställning. Här finns också ett klätternät som passar bra för de lite äldre barnen.

I parken finns en naturligare del med bevarade klipphällar, högresta tallar och planteringar.

Parkens skulptur heter "Vågspel med fisk" och är gjord av konstnären Sam Westerholm.

»Hitta till Stadsparkenlänk till annan webbplats

Trehörningens park, Nynäshamns stad

Mitt på den lilla ön Trehörningen finns en vacker park där delar har engelsk parkkaraktär med högresta lövträd och stora gräsmattor. Parken är privatägd, men tillgänglig för alla. Här fanns också ett gammalt vattentorn som fungerade som utkikstorn. Tornet brann ner under 2018, men återställs igen av fastighetsägaren.

»Hitta till parken på Trehörningenlänk till annan webbplats

Grönytor

I Nynäshamns kommun är det aldrig långt till naturen. Det finns gott om gröna ytor med träd, buskar, gräsmattor och planteringar både i tätorterna och på landsbygden. Det finns också stora friluftsområden, skog, klipphällar, stränder och jordbrukslandskap.

»länk till annan webbplatsLäs mer om Nynäshamns grönytor i grönstrukturplanen

Sidan granskad 2019-03-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp