Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Historiska bilder från Nynäshamns kommun

Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv innehåller historiska bilder från slutet av 1800-talet fram till idag. Arkivet innehåller också historiska dokument och ett föreningsarkiv som kallas Folkrörelsearkivet.

Vy från Centralgatan mot Nynäshamns kyrka ca 1902 och 2014. Foto Nynäs Fotografi Atelier och Emma Palmér.

Vy från Centralgatan mot Nynäshamns kyrka ca 1902 och 2014. Foto Nynäs Fotografi Atelier och Emma Palmér.

Mer än bara fotografier

Arkivet har hand om historiska fotografier och dokument från Nynäshamns kommun. Det finns t ex fotografier, kartor, ritningar, tidningsklipp med mera som belyser kommunens historia. Bildarkivet omfattar cirka 100 000 bilder. En del av bilderna kan du söka på en webbsidan, se länken Bildarkivets databas längre ner på sidan.

Folkrörelsearkivet - alla föreningarnas arkiv

I folkrörelsearkivet får kommunens föreningar förvara sitt arkivmaterial gratis under säkra former. Det är också en naturlig förvaring av arkiv från föreningar som läggs ner. Föreningarnas handlingar blir sökbara både för föreningen själv och för andra intresserade, t ex forskare och allmänhet. I arkivet finns handlingar från alla sorters föreningar - politiska, kulturella, idrotts- och friluftsföreningar, nykterhetsföreningar mm. I folkrörelsearkivet finns även företagsarkiv, gårdsarkiv och personarkiv.

Föreningslivet – en viktig del av Sveriges historia

Ett föreningsarkiv är ett kulturarv som har mycket att berätta för kommande generationer om en förenings verksamhet. Det är en del av vårt lands historia och föreningsarkiven i vår kommun är en viktig del av Nynäshamn kommuns historia.

Läs mer om folkrörelsearkivet, se länk längst ner på sidan.

Att besöka arkivet

Vem som helst får besöka arkivet efter överenskommelse. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Ytterligare information finns om du går till länkarna längre ner på sidan, Nynäshamns bildarkiv och Bildarkivets databas.

Bild- och folkrörelsearkivet, Nynäshamns bibliotek, Stadshusplatsen 3, 149 81 Nynäshamn

Bussen som gick mellan Hemfosa – Sorund – Porthus, fotoår 1920. Foto okänd.

Bussen som gick mellan Hemfosa – Sorunda – Porthus, fotoår 1920. Foto okänd.

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp