Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skyltade kulturmiljöer

I Nynäshamns kommun finns ett stort antal fornlämningar från olika tidsperioder. Ett femtiotal av dessa vårdas och skyltas. Platserna eller objekten har valts ut för att de är representativa för vår historia.

Kungshögen vid Sorunda kyrka.

Kungshögen vid Sorunda kyrka.

Nedan följer en lista på alla skyltade objekt. På platsen, ute i naturen, finns en skylt där du kan läsa mer.

Kulturmiljöer i Nynäshamns stad

KartaPDF

1. IdrottsparkenPDF Gravfält från yngre järnålder med cirka 100 anläggningar, bland annat tre skeppssättningar.
2. GymnasietPDF Gravfältet som dateras till järnålder, ligger bakom gymnasieskolan.
3. RappstaPDF Gravfält från järnålder.
4. LövlundPDF Torp under Nynäs gård. Husen är från början av 1800-talet. Har använts som tullstation.
5. OscarsbergetPDF Namnteckningar i berget av Oscar II, Carl XVI Gustav samt drottning Silvia.
6. OscarsbergetPDF Jättegrytor (ingen skylt)
7. Sand eller Luddes stugaPDF Torpstuga från 1720-talet.
8. Kalvö, BergaPDF Hålväg, gravfält.

Kulturmiljöer, Sorunda

KartaPDF

1. Fituna malmPDF Åsgropar som bildades under istiden.
2. FullbroPDF Gravfält från yngre järnålder med storhögar.
3. Torps malmPDF Skeppssättning från bronsålder samt gravar från äldre järnålder.
4. GudbyPDF Gravfält från järnålder.
5. Sorunda sockenPDF Skylt vid kyrkan som visar på fornlämningarna runt denna.
6. Ullevi udd, Ullevi backePDF Gravfält från yngre järnålder.
7. Berga, HöjbackenPDF Gravfält från järnålder.
8. BlistaPDF Gravfält med storhögar från järnålder.
9. BlistaPDF Garvfält från äldre järnålder.
10. StyreborgPDF Vikingatida vägbank, gravfält med treudd.
11. SundbyPDF Hällristningsområde.
12. Fållnäs gård. Gård med medeltida anor. Byggnadsminnesmärke.
13. Skälsten, Mora. Fornborg.
14. Vårdberget. Vårdkase rest på ett röse från bronsålder.

Kulturmiljöer, Torö

KartaPDF

1. Landsort. Labyrint med 12 vallar.
2. Landsort. Pestkyrkogård.
3. Landsort. Ristning.
4. Landsorts fyr. Byggd 1689. Byggnadsminnesmärke.
5. LotskyrkogårdenPDF
6. Torsvi PDFKonstnären J A G Ackes villa, byggd 1914. Byggnadsminnesmärke.
7. JärflottaPDF Valsudden. Flyttblock av Rappakivigranit, fridlyst.
8. ReveluddenPDF

Kulturmiljöer, Ösmo

KartaPDF

1. BrunnPDF Stenåldersboplats.
2. Djursnäs gårdPDF Sätesgård med medeltida anor.
3. SäbyPDF Bondgård med parstuga från 1700-talet. Gravfält.
4. SäbyPDF Byggningabacken. Gravfält med cirka 150 anläggningar. Från yngre järnålder.
5. VanstaPDF Gravfält från järnålder.
6. Vansta gårdPDF Sätesgård från 1600-talet.
7. Älgviken, BlistaPDF Gravfält från järnålder. Troligen också rester efter gården Hässelby, föregångaren till Nynäs gård.
8. ÄlbyPDF Gravfält från järnålder med cirka 250 anläggningar.
9. Ogesta gård. Sätesgård. Väster om gården finns ett gravfält med en rest sten som kallas Oges sten.
10. HammerstaPDF Borgruin. Huset byggdes troligen på 1300-talet. Huvudsäte för ätten Natt och Dag, (Hammerstaätten).
11. GrytPDF Gravfält från järnålder. Hällristningar och skålgropar.
12. NyblePDF Före detta komministerboställe. Numera Ösmo Hembygdsgilles gård.
13. Nibble. Gravfält från järnålder.
14. Ösmo kyrkaPDF Från slutet av 1100-talet. Invändigt målningar av Alberts Pictor

Runsten vid Stymninge, Säby

Runristningar

KartaPDF (SÖ och nummer är beteckning på Runstenen)

1. Björsta. SÖ 248PDF "/Anund ... Olev/och Torste och Unn, de läto (hugga hällen) efter Tjustulv, sin fader."
2. Vidby. SÖ 255PDF "Ubbe lät hugga dessa märken efter Ebjörn, sin broder. Gud hjälpe."
3. Älby. SÖ 256PDF "Svarthövde och Vidfare och Vibjörn och Anund reste denna sten (efter) faruki, sin fader."
4. Älby. SÖ 258PDF " Färd-Kåre reste denna sten efter Gudbjörn (?), åt sin son."
5. Klastorp. SÖ 251PDF "Disälv och Inga läto resa denna sten efter Slode, sin fader."
6. Säby. SÖ 252PDF "...(läto göra denna bro) och resa stenen efter Toke, sin gode broder."
7. Säby, Byggningabacken. fornlämning nummer 225PDF "Vigmar reste denna sten efter Kåre, sin fader, och Tora."
8. Vansta. SÖ 253PDF "Sven och Sten reste stenen efter Toste, sin fader, som blev död i Ingvars följe, och efter Torsten och Östen, Alvhilds son."
9. Blista. SÖ 219PDF "Agute lät hugga dessa minnesmärken efter Froste, sin broder. Häggvid gjorde stenen."
10. Blista. SÖ 220PDF "Kvick och Elev de läto hugga minnesmärket efter Rodger, sin gode fader."
11. Blista. SÖ 221PDF "Stenfast lät hugga detta minnesmärke efter Sämund, sin fader. Gud hjälpe (själen)."
12. Berga. SÖ 217PDF "Svärting och Kåre och Gudmund och Skåre och Knut reste denna sten efter Otrygg, sin fader, som föll i Gudves följe."
13. Sundby. SÖ 227PDF. "Rota (?) lät hugga dessa märken efter Gerfast, sin broder, Öbjörns frände. Kors. (Ristningen saknar skylt)
14. Torp. SÖ 229PDF "Kättilbjörn och Torbjörn och Torkel och Farman och Sven reste stenen efter Igelbjörn, sin fader.
15. Torp. SÖ 230PDF Inskriften består av en samling runor som saknar språklig mening.
16. Billsta. SÖ 218PDF "Holmger och Stenbjörn de läto hugga (runorna) efter Gudlev, (sin) fader."
17. Frölunda. SÖ 222PDF "Kvick lät hugga denna sten efter Holmfast, sin son".
18. N Stutby. SÖ 226PDF "Björn och Vibjörn och Ramne och Kettilbjörn reste stenen efter Gerbjörn, sin fader."
19. Västerby. SÖ 235PDF "Gudbjörn och O-... läto resa stenen efter Vidjärv, sin fader."
20. Grödby. SÖ 224PDF "Ragge och Saxe och Dynt reste denna sten efter Faste, sin fader."
21. Grödby. SÖ 225PDF Ristningen är troligen utförd i dekorativt syfte.
22. Trollsta. SÖ 232PDF "Frösten och Igul reste stenen efter Torbjörn, sin fader, och Tore efter sin broder."
23. Trollsta. SÖ 233PDF "Gunne och Torfast reste stenen efter Tore, sin fader. Amnde högg."
24. Trollsta. SÖ 234PDF "Ormger och Joger och Juversten de reste (stenen) efter Gunne, sin fader."
25. Trollsta. SÖ 231PDF ".../ristade stenen.../ efter..., sin/gode fader/..."
26. Ådala. fornlämning nummer 301PDF "Bjarne och Ger läto resa stenen efter Näsbjörn (?), sin fader..., Gud finns broder.
27. Jursta. SÖ 250PDF "Gynna reste denna sten efter Saxe, Halvdans son."

Vill du försöka tyda runor själv?
Tänk på att ett tecken kan beteckna fler språkljud.
B = p. U = o,y,ö. I = e. K = g

Sidan granskad 2020-06-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp