Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kulturmiljöprogram

Kommunen har ett Kulturmiljöprogram fastställt 1983. Programmet redovisar de kulturhistoriskt värdefulla områdena i kommunen samt särskilt värdefulla kulturminnen.

Gravhögar på Långbackarna i Gudby, Sorunda. Foto: Maria Landin

Gravhögar på Långbackarna i Gudby, Sorunda. Foto: Maria Landin

Den kulturhistoriska analysen har gjorts i två steg. Först har de områden avgränsats som har en för kommunen värdefull kulturhistorisk struktur i behåll. Dessa kallas i programmet för helhetsmiljöer och definieras som "områden med kulturhistoriskt värdefull struktur".

Ur helhetsmiljöerna har i det andra steget områden urskiljts som av olika anledningar mer i detalj kan förmedla kunskap om kommunens kulturhistoria. De kan till exempel ha särskilda pedagogiska värden eller vara av stort vetenskapligt intresse. Dessa områden kallas närmiljöer med definitionen "områden som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia".

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp