Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Hammersta

Hammersta ligger i en mycket fornlämningsrik trakt med bland annat två fornborgar, ett flertal gravfält och en runsten i sin närhet.

Namnet Hammersta betyder troligen Hamars plats. Ortnamn med ändelsen -sta betyder plats där någon stannat (boplats). Troligen så går -stanamnet så långt tillbaka som till bronsåldern.

Hammersta borgruin

Söder om Hammersta gård ligger den gamla borgruinen efter Hammerstahus från 1300-talet. Ruinen ligger i Häringe-Hammersta naturreservat, cirka 30 meter öster om Muskån. Ån var segelbar till långt fram på 1800-talet. När huset uppfördes på 1300-talet var det ett 13x18 meter stort stenhus. Idag återstår bara källarvåningen.

Klassat som riksintresse

Hammersta är en av platserna i Nynäshamns kommun som av Riksantikvarieämbetet ansetts vara av riksintresse för kulturmiljövården.

Hammerstas olika ägare genom tiderna

Under medeltiden ägdes Hammersta av den mäktige ätten Natt och Dag. Nils Ingewaldsson är den äldste kände ägaren till gården. Han var gift med en syster till den heliga Birgitta, Katarina Birgersdotter. Det är antagligen på grund av anknytningen till Birgitta som huset kallats klosterruin av folket i trakten.

Efter Nils Ingewaldssons död 1351 ärvde sonen Eringisle Nilsson den äldre gården. Det är troligen han som uppfört det stenhus som idag kallas Hammerstaruinen.

Eringilse Nilsson den yngre ärvde efter sin far Nils Eringislesson, död 1440. Eringisle Nilsson gifte sig andra gången med Brita Olofsdotter Tott, den så kallade frun på Hammersta. Hon blev dömd till döden för landsförräderi i kriget mot Danmark 1452, men benådades. Dessutom ägnade hon sig åt att förfalska olika brev och ägohandlingar så att stor förvirring uppstod efter hennes död, då det visade sig att hon både sålt gården till Sten Sture den äldre och testamenterat den till Uppsala domkyrka.

Det blev till slut Gustav Vasa som tog över Hammersta, något senare inköptes Häringe.

Mellan år 1628 och 1767 ägdes Hammersta av släkterna Horn, Kruus och Wrede. Ett nytt boningshus, säteriet, började uppföras 1685 och var färdigt 1723.

1767 utlystes Hammersta på auktion. Köpare blev Fabian Läwen som inrättade Hammersta till fideikomiss. En del av gården undantogs dock och anslogs till lön för rusthållet. Släkten Löwen ägde gården fram till 1929 då den köptes av finansmannen Torsten Kreuger. Efter Kreugerkraschen köpte Axel Wenner-Gren Häringe-Hammersta till sin fru Marguerite Wenner-Gren. Efter deras död i början på 1970-talet såldes Hammersta till Stockholms kommun, som numera arrenderar ut gården.

Författare med anknytning till Hammersta

Det finns två författare som har anknytning till Hammersta. Den första är August Strindberg som arbetade där som informator under 1860-talet. I "Tjänste-kvinnans son" berättar han om den tiden.

Den andre är Ivar Lo-Johansson, vars föräldrar, ända tills han var tolv år gammal, var statare på godset. Romanerna "Godnatt Jord" och "Jordproletärerna" är till stor del självbiografiska minnen från den här tiden.

Vid besök vid ruinen bör man tänka på att

  • endast köra på den anvisade vägen som är skyltad från Landfjärden
  • parkera på anvisad plats
  • inte gå i åkern utan använda stigen

Förvaltare

Skärgårdsstiftelsen förvaltar naturreservatet och därmed även borgruinen. På Skärgårdsstiftelsens webbsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om Hammersta, dess borgruin samt hitta kontaktuppgifter till reservatsförvaltare.

Sidan granskad 2020-06-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp