Lyssna på sidan Lyssna

Byggnadsminnen

I kommunen finns många fina byggnader som idag är byggnadsminnen.

Landsorts fyr

Landsorts fyr

Landsorts fyr

Den nuvarande stenfyren Landsorts fyr stod klar omkring 1689. På platsen hade tidigare funnits båkar av trä. Fyren fick sitt karakteristiska utseende efter en större ombyggnad 1869/70. Fyren är statligt byggnadsminne. Fyren är för närvarande stängd för besökare men från platsen där den står har man en storslagen utsikt över havshorisonten och ön Öja.

Lokstallet

Lokstallet vid Nynäs Gårds pendeltågstation ägs av Nynäshamns järnvägsmuseum. Här finns en stor samling av lok, vagnar, fotografier med mera som visar livet kring Nynäsbanan.

Norr Enbystugan

Norr Enbystugan är en timrad, så kallad enkelstuga i två våningar. I "gästabudssalen" på övervåningen finns välbevarade takmålningar från 1750. Förmodligen flyttades takbrädorna hit från bottenvåningen under 1800-talet, när huset byggdes på med en våning. Huset ägdes tidigare av Sorunda hembygdsförening, men har nu övergått i privat ägo.

Torsvi


Torsvi byggdes av konstnären J A G Acke 1914 efter egna ritningar. Acke ritade villan efter finsk förebild med taksparrarna snidade som djurhuvuden samt dekorationsmålningar och stuckaturer invändigt. Huset är i privat ägo.

Ösmo järnvägsstation


Ösmo järnvägsstation är en god representant för de stationshus som ursprungligen fanns på alla stationer längs Nynäsbanan. Stationshusen är troligen ritade av Ferdinand Boberg och stod färdiga till banans öppnande 1901.

Fållnäs

Fållnäs var säteri redan under medeltiden. Den nuvarande slottsanläggningen, bestående av sex parställda flyglar, byggdes cirka 1780-1807 efter ritningar av Erik Palmstedt. Någon huvudbyggnad, en sådan var ursprungligen planerad, blev aldrig uppförd. Gården är i privat ägo.

Asplunds villa på Lisö

Sandtäppan byggdes 1937 av arkitekt Gunnar Asplund efter egna ritningar, som sommarbostad. Huset ligger mjukt inpassat i terrängen i det innersta skärgårdslandskapet med en hög granitklippa som skydd mot nordanvinden. Byggnaden kombinerar svensk byggnadstradition med engelskamerikanska stilintryck. I privat ägo.

Kustartilleriet på Järflotta

Kustartilleriet på Järflotta blev statligt byggnadsminne 2006. Batteri Järflotta färdigställdes 1942 och ingick i den så kallade havsbandslinjen. Batteriet, som var en viktig del av försvaret av inloppen i Stockholm, användes fram till 1990-tal som stabsplats. 

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp