Lyssna på sidan Lyssna

Byggnader

All byggnation styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Lagen talar om hur byggnader skall anpassas till natur- och kulturvärdena på platsen, men även hur tillbyggnader skall anpassas till befintlig bebyggelse.

I kommunen finns en bebyggelseinventering som i princip omfattar alla byggnader byggda före 1930. Här har man också gjort en kulturhistorisk värdering i tre klasser; omistlig, värdefull eller intressant.

Dessa två dokument utgör underlag vid beredningen av bygglovärenden.

Vill du veta om ditt hus har kulturhistoriska värden eller behöver du råd vid ombyggnation kontakta Maria Landin.

Två röda trästugor i Västerby

Hus i Västerby. Foto: Maria Landin

Exempel på hus som har anpassats till kulturmiljön och omgivande bebyggelse i Västerby. Huset till vänster är byggt 2002, det högra i början av 1800-talet.


 

Sidan granskad 2017-10-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp