Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bidrag till pensionärsföreningar och handikapporganisationer samt sociala föreningar.

En gång om året kan pensionärsföreningar och handikapporganisationer samt sociala föreningar ansöka om föreningsbidrag. Sista ansökningsdag är 15 mars 2020.

Föreningsbidraget ska täcka en viss del av föreningars kostnader för verksamheten och stimulera till en positiv utveckling av föreningar i kommunen. Bidraget ska användas till att motverka ensamhet och isolering, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra samhällsinsatser samt stödja opinions- och kunskapsbildning för en ökad förståelse för äldre personer, sjuka, personer med funktionsnedsättning och socialt utsatta.

Det är Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun som ansvarar för handläggningen.

Föreningsbidraget består av grundbidrag, medlemsbidrag och lokalbidrag

Föreningsbidraget består av tre delar; ett grundbidrag, ett lokalbidrag samt en summa per medlem.

Krav på föreningen

  • Föreningen ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer och ha en demokratisk ordning, vald styrelse och antagna stadgar.
  • Bedriva icke vinstdrivande verksamhet och verka inom socialnämndens verksamhetsområde.
  • Föreningen ska ha ett organisationsnummer.
  • Vara ansluten till riksorganisation när sådan finns. I de fall föreningen tillhör riksorganisation ska stadgarna vara godkända av denna.
  • Huvuddelen, 90 % av föreningens medlemmar ska vara bosatta i kommunen.
  • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister.


Sidan granskad 2020-02-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp