Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Nynäshamns kommun kan lämna ett medborgarförslag. Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller komma med idéer som rör kommunens verksamheter.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Allt som har med kommunens ansvarsområde att göra. Är du osäker på om kommunen är ansvarig för din fråga, kontakta Kommunstyrelseförvaltningens Kansliavdelning. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Hur ska medborgarförslaget skrivas?

För att ett medborgarförslag ska vara giltigt måste det lämnas skriftligt och vara undertecknat med namnförtydligande. Ange även adress och telefonnummer. Flera personer kan stödja förslaget och underteckna det.
Skriv ner ditt förslag. Använd förslagsblanketten till höger. Tänk på att skriva förslaget på sådant sätt att innehållet utmynnar i ett konkret förslag.

Var ska medborgarförslaget lämnas?

Medborgarförslaget ska skickas till:
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn.

Glöm inte att underteckna medborgarförslaget!

Vad händer med förslaget?

Medborgarförslaget kommer till kommunstyrelseförvaltningen som kontrollerar att medborgarförslaget uppfyller formkrav därefter lämnar kommunstyrelseförvaltningen ett förslag till kommunfullmäktige om vilken nämnd som ska besluta i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut sänds till berörd nämnd samt till den/de som lämnat medborgarförslaget.   

Den nämnd som fått beslutanderätten för medborgarförslaget bereder ärendet och beslutar om medborgarförslaget. Nämndens beslut sänds till den som väckt medborgarförslaget och beslutet meddelas också till kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar för eventuell verkställighet av beslutet.

Alla inkomna förslag blir offentliga handlingar.

För vidare läs dokumentet Information och regler som du hittar under rubriken Dokument.

Sidan granskad 2020-07-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp