Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så här jobbar vi under pandemin

I den här intervjuserien ställer vi fyra frågor till medarbetare på Nynäshamns kommun för att du ska få inblick i kommunens arbete i samband med det nya coronaviruset.

Carina Brännäng.

Carina Brännäng, svarar på medborgarnas frågor

Carina Brännäng är vanligtvis kommunens anhörigsamordnare och ordnar föreläsningar och stöttar anhöriga. På grund av corona har mycket av det arbetet nu lagts på is och istället svarar hon på medborgarnas frågor om coronaviruset.

Hur ser ditt arbete ut nu?
- I och med när den här nya situationen har jag fått avboka en mängd inplanerade föreläsningar. Även min arbetsuppgift där jag gör uppsökande besök hos personer över 80 år har förändrats i och med att jag just nu inte kan besöka dem. Nu har jag istället fått ett utökat uppdrag att svara på frågor från allmänheten om kommunens arbete kring hur man hanterar situationer som uppstår i och med covid-19.

Vilka är utmaningarna?
- När det gäller telefonsamtalen om covid-19 finns det såklart en del utmaningar med att lugna och trösta arga, ledsna och oroliga kommuninvånare. Många är oroliga för sin egen del och andra är oroliga för sina äldre vänner och släktingar. Men hittills har de allra flesta blivit lugnade av eller accepterat de svar de fått. Jag har också bestämt med några personer att jag ringer upp om någon vecka igen.

- En annan utmaning är att inte veta hur vi ska planera för höstens evenemang och utbildningar. Det är inte lika självklart att i stället kunna erbjuda webbsända evenemang till den äldre målgruppen.

Hur går det då?
- Jag har arbetat hemifrån ett par månader nu och det fungerar bra. Mycket av mina kontakter med kollegor - både inom kommunen och regionalt - sker nu via telefon eller dator. Jag har lärt mig att använda både Skype, Teams och Zoom! Men det är skönt att slinka in på kontoret för att skriva ut eller hämta material och då passa på att byta några ord, med social distans, med en kollega.

- Kontakten med kommuninvånarna sker uteslutande via telefon. Vissa dagar är det många som ringer. Kan jag inte svara just då kan man tala in ett meddelande med sitt telefonnummer så ringer jag alltid upp. Andra dagar blir det mer fokus på att kolla upp nyhetsflödet kring covid-19 och vad Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Nynäshamns kommun med flera har kommit med för nya siffror och rekommendationer. Jag har fått väldigt bra stöd från kollegor och chefer inom kommunen när jag har ställt mina frågor.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?
- Jag tror att mina arbetsuppgifter kommer att se ut på ungefär liknande sätt ett tag framöver. Information uppdateras fortlöpande på kommunens webbplats - men så länge det finns ett behov så finns jag gärna till för de kommuninvånare som behöver ringa för att prata eller för att få information.

Text: Marie Eriksson

Du som vill ställa dina frågor om coronaviruset utifrån kommunens roll kan ringa Carina måndag till torsdag klockan 8-17. Telefon 08-520 738 75. Får du inget svar - lämna namn och ditt telefonnummer så ringer hon upp! Under Carinas semester den 18 juni till 3 augusti kan du istället ringa Linda Östlund, 08-520 680 58. Telefontider: måndag-torsdag klockan 9-10. Torsdagar klockan 16-17.

Sandra Zachrisson

Sandra Zachrisson, projektledaren som jobbar hemma

Sandra Zachrisson, som jobbar med mark- och exploateringsfrågor, saknar att gå till kontoret och de personliga mötena.
"Jag saknar mina kollegor och småpratet".

Hur ser ditt arbete ut nu?
- Den största skillnaden är att jag jobbar hemifrån varje dag. Jag har inte längre möten där vi träffas utan alla möten sker via digitala forum så som Skype och Microsoft Teams. Vi har också fler möten med arbetsgruppen än tidigare. Tidigare hade vi avdelningsmöte en gång per månad, nu sker det veckovis för att vi ska få information om kommunens arbete med Covid-19.

Överlag jobbar jag mycket mer digitalt än tidigare.

Vilka är utmaningarna?
- En utmaning är att etablera en kontakt med nya exploatörer och konsulter utan att träffa varandra i verkligheten. Visst underlättar videosamtal men det kan aldrig ersätta värdet av det personliga mötet. Mycket av mitt arbete handlar om relationsbyggande, vilket jag upplever är lite svårare i en digital värld. Det blir mer pang på frågeställningarna och man missar det där småpratet innan och efter mötet som kan vara nog så viktigt.

- En annan utmaning är att röra på sig fysiskt i vardagen nu när jag inte längre cyklar till och från jobbet eller rör mig mellan olika lokaler.

- Jag saknar mina kollegor och att småprata med dem! Det blir mycket fokus på arbetsrelaterade frågor och däremellan kan det gå en hel arbetsdag utan att ha pratat med någon.

- Sedan tycker jag det kan vara lite svårt att behålla arbetsglädjen. Hemma har tidigare varit platsen där jag kopplar av och inte ska tänka på min arbetsplats, och nu är det omvänt. Det kräver hård disciplin att fokusera på jobbet och inte längta bort. Det som är frustrerande med hela den här Corona-situationen är att inte ha någon tidshorisont att jobba mot, jag kan inte mentalt fokusera. Det är som att springa ett motionslopp utan att veta hur lång sträcka du ska springa.

Hur går det då?
- Jag upplever mer kontakt med mina chefer nu än tidigare. De är lättare att nå och jag upplever att de har fått mer möjlighet att vara närvarande för oss handläggare.

- Jag upplever att de möten jag deltagit på varit mycket mer effektivare. Videosamtal uppmuntrar inet till att sväva ut i långa utläggningar och det är märkbar skillnad på hur folk respekterar och följer dagordningar. Äntligen har folk börjat begära ordet istället för att bara prata rakt ut!

- För en tid sedan fick jag låna en skärm av jobbet så att jag lättare kan utföra mitt arbete. Det är inte optimalt att sitta böjd över en laptop, utan det blev faktiskt ett arbetsmiljöproblem. Nu har jag både en datorskärm, tangentbord och muspekare vilken förbättrat min arbetsmiljö men också att jag kan vara mer produktiv. Tidigare gick allting väldigt långsamt när jag skulle byta mellan olika filer eller zooma in och ut. Excel är inte anpassat för ett litet format!

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

- Jag hoppas verkligen att vi får gå tillbaka till kontoret snart, men jag tror tyvärr att det kommer se likadant ut som nu med fortsatt distansarbete. Annars kommer de flesta av mina projekt att flyta på som planerat. Ett och annat projekt kommer nog dock att stanna av om bostadsutvecklare får det tufft nu.


Bild Julia Nordström

Julia Nordström byter miljöfrågor mot socialfrågor

Julia Nordström arbetar till vardags som miljö- och klimatstrateg på planeringsavdelningen men är nu utlånad som utredare till socialförvaltningen.

Hur ser ditt arbete ut nu?

- Jag är sedan några veckor tillbaka delvis utlånad som utredare till socialförvaltningen. Socialförvaltningen är ju väldigt hårt belastade just nu så vi är flera medarbetare från min avdelning som har blivit utlånade dit för att hjälpa till med utredningar som förvaltningen behöver genomföra men inte hinner med. Detta innebär ju såklart att jag behövt prioritera bort en del av mina ordinarie arbetsuppgifter på miljö- och klimatområdet.

Vilka är utmaningarna?

- Den utredning som jag arbetar med är kopplad till kommunens särskilda boenden. Den största utmaningen ligger i att det är ett område som är helt nytt för mig vilket innebär att det är väldigt mycket nytt att sätta sig in i och för mig nya begrepp att läsa på om.

Hur går det?

- Jag tycker ändå att det går bra, trots att det är helt nytt arbetsområde. Flera andra kommuner har genomfört liknande utredningar så det har hjälpt mig mycket. Jag har dessutom ett bra stöd från socialförvaltningen. Jag har lärt mig väldigt mycket nytt på kort tid vilket jag bara ser positivt på och det känns bra att kunna hjälpa de verksamheter som drabbats extra hårt av pandemin.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

- Den utredning jag arbetar med just nu ska vara klar senast i juni. Beroende på hur länge krisen håller i sig så tror jag dock att det är mycket möjligt att jag kommer att få fler arbetsuppgifter som ligger utanför mina ordinarie även framöver.

Text: Emma Ny

Susanne Henne.

Susanne Henne.

Susanne Henne, förskollärare

Regeringen och Folkhälsomyndigheten håller fast vid att grundskolor och förskolor ska hållas öppna under pågående pandemi. Något som förstås ställer krav på anpassningar, inte minst inom förskolan. Susanne Henne, förskollärare på Vansta förskola i Ösmo, kan berätta lite om hur vardagen ter sig.

Hur ser ditt arbete ut nu?

– Vi öppnar och stänger förskolan utomhus och vi förlägger större av delen av verksamheten utomhus under dagen. Om vädret tillåter går vi bara in för att äta lunch, vila och äta mellanmål.

– Vårdnadshavare får inte gå in på avdelningarna utan får bara gå in i hallen för att lämna och hämta. Om de ska hämta eller lämna och vi är inomhus får de ringa till avdelningen och vi hämtar eller kommer ut med deras barn till hallen. Vi har även begränsat det så att det ska vara endast en familj i taget i hallen.

– Tvätta händerna har vi varit bra på tidigare men nu är vi extra noga och barn och vuxna med lindriga förkylningssymptom skickas hem. Vi har även ändrat rutiner kring måltiderna. Barnen får inte själva ta mat utan personal lägger upp mat på tallrik till barnen.

– Andra skillnader mot ”vanliga tider” är att vår kommungemensamma processutbildning och en föreläsning som var inplanerad har fått ställas in. Vi försöker genomföra vårens utvecklingssamtal som vanligt men förlägger dem utomhus.

Vilka är utmaningarna?

– Vi är vana vid att vara flexibla och att ”fixa” dagen, men riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten har gjort att personalfrånvaron har ökat i perioder. I början av coronaperioden var många barn frånvarande men efter påsk så kom en stor del av barnen tillbaka.

– Vi fick snabbt ta ställning till olika dilemman som vi fortsatt tampas med i frågan om att hindra smittspridning i förskolan. Det är svårt att hålla avstånd och det blir många barn och vårdnadshavare på samma yta när barnen lämnas vid samma tid. Vi som personal kan inte sluta vara nära barnen. De behöver tröst när de ramlar och slår sig. Vi är nära dem vid blöjbyten och stöttning vid på- och avklädning. Utrymmena tillåter inte att vi håller avstånd vid vilan.

– Överlag är vårdnadshavarna tillmötesgående när vi ringer hem barn med förkylningssymptom men det händer ibland att vi möts av oförståelse.

Hur går det?
– Överlag går det bra. Även om vi är vana vid flexibilitet och att stötta upp varandra så arbetar vi nu under väldigt speciella omständigheter. Det finns en underliggande oro hos många i personalen kring smittorisken och det tillsammans med förändringar i rutiner ger en indirekt stress för de flesta.

– Förskolan och samhället är som två olika världar. I samhället i övrigt har man på många ställen infört restriktioner enligt utifrån vad Folkhäsomyndigheten säger. Till exempel kring avstånd, jobba hemifrån med mera. Vi försöker hitta strategier som passar oss. Man kan säga att det är tur att vi går mot varmare årstid och att man kan vara utomhus mycket för att minska smittspridning.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

– Arbetet de närmaste månaderna tror jag kommer fortlöpa på ungefär samma sätt som nu. Vi kommer att vara tvungna att vara beredda på att snabbt förändra verksamheten vid behov men samtidigt så behöver vi försöka hålla det så ”vanligt” som möjligt för barnens trygghet.

Text: Henrik Schmidt

Jonas Norström

Jonas Norström, arbetshandledaren som hjälper till i äldreomsorgen

En av kommunens medarbetare som tillfälligt bytt arbetsuppgifter är arbetshandledaren Jonas Norström, som vanligtvis arbetar på Nickstadalens dagliga verksamhet.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

- Just nu jobbar jag i covid-19 teamet. Skillnaderna är stora jämfört med min ordinarie arbetsplats där jag jobbar med personer som inte kräver omvårdnad i samma utsträckning. I covid-19 teamet har jag lärt mig mycket nytt och har fått insyn i hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.

- Jag har även gått från att jobba 8-16 måndag till fredag till att jobba kvällar, helger och röda dagar - vilket är en ganska stor omställning. Jag tycker att det är kul med nya utmaningar samtidigt som jag önskar att coronapandemin vore över.

Vilka är utmaningarna?

- Utmaningarna med mitt nya uppdrag är att vi har startat upp en helt ny verksamhet och ingen har varit med om den utmaning som vi står inför just nu. Men med allas erfarenheter här i covid-19 teamet, med stöd av medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterskor och en bra ledning så känner jag mig trygg.

Hur går det?

- Jag tycker att det går bättre för varje dag. I början var det nervöst att gå in i en ny verksamhet eftersom jag inte har jobbat inom det området tidigare. Men jag har alltid gillat nya utmaningar så min taktik var att se det positivt från dag ett och att det här är en möjlighet att få massor av nya erfarenheter. Det är också nyttigt att få insyn i andra verksamheter. När allt kommer omkring är våra jobb ganska lika.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

- Det är svårt att säga. Just nu känns läget ganska stabilt, men det kan ju förändras fort. Jag hoppas väl att den här avdelningen inte ska behöva finnas så länge till. Hur som helst så har jag vant mig vid att byta arbetsplats och arbetsuppgifter. Så om det fortsätter så känns det okej för min del.

Text: Marie Eriksson

Marie Ottosson.

Marie Ottosson.

Marie Ottosson, lärare i förskoleklass

Att vara lärare på nivån förskoleklass under pågående pandemi kräver en hel del planering och extraarbete. Det kan Marie Ottosson på Viaskolan vittna om.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?
– Vi i förskoleklass möter upp eleverna ute på gården när det ringer in. Vi har våra listor ute på väggen istället för inne. Tidigare hade vi våra närvarolistor inomhus då alla gick in och kryssade sig med föräldrar. Vi avslutar dagen utomhus där vårdnadshavarna får möta upp. Vi försöker ha fler lektioner utomhus. Lektionerna kommer igång senare eftersom eleverna ska tvätta sina händer oftare.

– Det tar längre tid vid maten då vi försöker att undvika köbildning. Vi går ner i omgångar till matsalen. Vi hjälper eleverna med att ta mat. Vi äter med färre elever i matsalen under samma tid, då har vi möjligheten att sprida ut oss vid borden.

– Vi har fått ställa in aktiviteter som exempelvis bad då vi inte ska resa kollektivt med eleverna.

– Vi har inskaffat morgonmöte för lärarna för att gå igenom vilka som är frånvarande och vi har förberett uppgifter till eleverna utifall vi skulle stänga skolan.

Vilka är utmaningarna?

– Att få eleverna att komma till skolan, då många är rädda. Sedan är det ju svårt med att hålla avstånd.

Hur går det då?

– Det fungerar rätt så bra men allt tar längre tid. Det blir förvirring bland alla då rutinerna förändras.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

– Skolavslutningen blir annorlunda i år eftersom vi inte ska ha några sammankomster. Blir ett avslut i klassrummet utan vårdnadshavare.

– Vi kommer att få ställa in alla skolbesök med de nya eleverna och kommande aktiviteter som var planerade.

Text: Henrik Schmidt

Camilla Fallmark.

Camilla Fallmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska

En av kommunens medarbetare som har fullt fokus på covid-19 är Camilla Fallmark, som har medicinska kunskaper som är ovärderliga för kommunen.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

- En stor del av min tid går åt till att bevaka information och direktiv från de styrande myndigheterna. Jag deltar i flera digitala forum tillsammans med olika myndigheter. Informationen och direktiven jobbar jag sedan om så att de passar vår kommun och våra verksamheter och därefter kommunicerar jag ut informationen/rutinerna till berörd personal och verksamhet. Jag sitter också med i kommunens krisstab och socialförvaltningens krisledninggrupp.

- Jag träffar medarbetare, oftast via digitala möten, i våra verksamheter i mycket större utsträckning nu jämfört med tidigare, vilket är jätteroligt. Det har varit några minst sagt intensiva veckor och jag har haft min telefon på hela min vakna tid för att kunna hjälpa till och svara på frågor. Det är många som hör av sig med både frågor och oro och då är det viktigt att kunna få svar snabbt och känna att man inte är ensam.

- Ett annat stort fokusområde sedan detta startade och som jag fortsätter att arbeta mycket med är skyddsutrustningen, och där har jag ett jättebra samarbete med Elin Giotis.

Vilka är utmaningarna?

- Det stora informationsflödet. Att sortera ut vad som är viktigt för oss i den uppsjö av information som kommer och att kommunicera ut den och säkra att vi uppfattar den på rätt sätt. I början av pandemin fick jag till viss del leta efter information från myndigheterna innan alla informationskanalerna mellan myndigheterna var på plats. Nu fungerar det mycket bättre.

- En annan utmaning som var aktuell de första veckorna var att jag fick göra många medicinska bedömningar för enskilda medarbetare, Sedan kom det tydliga direktiv om hur vi ska tänka med symtom och även friskförklaring. Nu är den stora utmaningen hur flödet ska se ut för vår kommun gällande våra särskilda boenden för äldre så att vi på alla sätt vi kan förebygger smittspridning och därmed kan garantera patientsäkerheten.

Hur går det i ditt arbete /konkreta resultat?

- Det går bra! Jag har gott stöd av mina kollegor och jag upplever att alla är beredda att gå utanför sin roll och göra sitt yttersta för att allt ska fungera. Det blir en stark gemenskap och en fin "vi-känsla". En fördel är att jag har lärt känna verksamheterna bättre och jag har kommit i kontakt med många fler medarbetare än vad jag gör annars.

- Jag är ju ganska ny här i Nynäshamns kommun, jag började i september 2019. Det blev en rivstart kan man säga!

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna/vad ser du komma framöver?

- Jag ser att vi behöver tänka i ett längre perspektiv då vi har covid-19 att förhålla oss till en lång tid framöver innan ett eventuellt vaccin tas fram. Jag tänker att vi alltid kommer att behöva ha en viss beredskap för att hantera smitta i våra verksamheter framöver.

- Vi har nu kommit riktigt långt i vår strategi gällande covid-19 och har till stor del lärt oss hur vi ska hantera det nya viruset - så kommer det en till våg så är vi väl rustade för det! Mitt jobb är att se till att våra särskilda boenden är patientsäkra och att vi har anpassade och uppdaterade rutiner till stöd i vårt arbete.

Text: Marie Eriksson

Bibliotek

Amelie Schenström.

Amelie Schenström, bibliotekarie

Som bibliotekarie i Sorunda kan Amelie Schenström konstatera att coronaepidemin har lett till en hel del förändringar, men att ändå grunden i uppdraget är densamma som tidigare.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

– Arbetet på folkbiblioteket har till det yttre förändrats mycket under coronaepidemin men innehållet i vårt uppdrag är i grunden detsamma – att på bästa sätt förmedla litteratur, kultur och information till våra låntagare. Alla gruppaktiviteter som bokcirklar, sagostunder och liknande är dock skjutna på framtiden.

– I Sorunda har vi utlåning och återlämning av böcker och andra media i entrén för att inte trängsel ska uppstå i lokalen. Vi har också en allt populärare "Take Away"-verksamhet där vi efter önskemål plockar ihop böcker som kan hämtas utlånade och klara. Vår Boken kommer-verksamhet, där vi levererar böckerna hem till låntagaren, har också utökats kraftigt. Det är framför allt äldre och personer i riskgrupper för covid-19 som tar del av detta.

Vilka är utmaningarna?

– Utmaningarna är att upprätthålla samma goda service i ett läge där behoven förändras – men inte minskar – samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens uppmaningar om avstånd och säkerhet. I det dagliga jobbet är en av utmaningarna att än mer än vanligt använda sitt kunnande om böcker och litteratur samt kännedomen om våra låntagare för att i möjligaste mån hjälpa till att hitta "rätt" bok och bidra till en god läs- och kulturupplevelse.

– Bibliotekets sociala roll är kanske det svåraste att upprätthålla men gemensamt försöker biblioteken på olika sätt göra detta bland annat via vår hemsida och sociala medier. Kollegerna har bland annat gjort filmtips till skolorna, boktips på facebook och informationsvideor. Via hemsidan finns också möjligheter att låna strömmad film, e-böcker och e-ljudböcker utan kostnad och numera med mer generösa låneregler.

Hur går det?

– Låntagarna är fulla av förståelse för de begränsningar vi tvingas göra på grund av corona och samtidigt får vi mycket positiv respons på de nyanordningar vi erbjuder. Trots begränsningar i lokalen och andra förändringar vi tvingas göra under resans gång har till exempel utlåningen av vuxenlitteratur i Sorunda varit på samma nivå under mars och april i år som under samma månader förra året.

– En positiv sak är att fler nu upptäcker möjligheten att få böcker hemlevererade, Boken Kommer, som biblioteken alltid erbjuder men som annars kan vara lite svårt att nå ut med information om.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

– Vi är inriktade på ett långsiktigt hållbart arbete på biblioteken coronakrisen igenom. Samtidigt får vi även fortsatt vara beredda att förändra vårt arbetssätt utifrån ändrade behov. Bokcirklar på nätet eller kanske sagostund utomhus i sommar? Mer av boktips och aktiviteter via facebook och andra sociala medier. Vi lär oss nytt och försöker fortsätta utveckla nya vägar för kontakt med låntagarna.

– Bibliotekens betydelse för många av våra låntagare har inte minskat på grund av corona och kommer knappast att göra det. Och vi fortsätter att hela tiden försöka möta den aktuella efterfrågan på bästa sätt.

Text: Henrik Schmidt

Cecilia Zachrisson.

Cecilia Zachrisson.

Cecilia Zachrisson, lärare

Som lärare med ikt-ansvar (ikt = informations- och kommunikationsteknik) på Svandammsskolan tar Cecilia Zachrisson normalt sett stort ansvar i sitt arbete. Det gäller än mer nu under pågående pandemi.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

– Vardagen i skolan är vanligtvis väldigt varierande men nu är det mer varierande än någonsin. Under de veckor som pandemin har pågått har det svängt väldigt mycket med frånvaron på skolan. Under ett par veckor var cirka 45 procent av eleverna frånvarande och det innebar en snabb omställning till digitalt arbete. Vi valde att jobba med Gleerups material och lyckades skapa konton till alla lärare och elever på skolan inom loppet av ett par dagar.

– Jag vikarierar mer för mina kollegor på mina administrativa dagar än vad jag egentligen har tid med.

– Jag har ansvar för vikarieanskaffningen på skolan och det tar upp betydligt mer av min tid nu.

– Vi hittar på nya lösningar för att minska risken för smitta på skolan, exempelvis tejpmarkeringar i matsalen, handtvättsrutiner under skoldagen och minskande av antal elever i lokalerna.

Vilka är utmaningarna?

– Att täcka upp för personal som har lång frånvaro pga sjukdom. Lärare brukar i vanliga fall inte vara rädda för att gå till jobbet med lite snuva men nu stannar man hemma vid minsta lilla symtom, precis som rekommendationerna säger. Det gör det tufft för alla och vi får hitta på nya lösningar varje dag.

– I början av pandemin hade vi ett stort bortfall av elever och vi fick snabbt ställa om till att vara mer tillgängliga digitalt. Detta var en utmaning som jag tycker vi klarade tack vare snabba beslut och ett fantastiskt kollegium. Nu har detta ändrats och vi har många elever på plats men de som fortfarande inte vågar komma till skolan är en stor utmaning för oss att nå fram till och säkra deras skolgång.

– Att försöka hålla lugnet och vara positiv trots en otroligt krävande situation i samhället. Vi jobbar hårt med att försöka göra livet i skolan så normalt som möjligt för våra elever.

Hur fungerar det då?

– I stort tycker jag att det fungerar. Vi har infört morgonmöten för all personal där vi kan ventilera om det behövs samt informera om dagens läge på skolan. Dessa möten har varit väldigt bra och känns viktiga.

– Vi har fått in några springvikarier som kan hoppa in på olika positioner där det saknas personal. Det lättar trycket på pedagogerna men vissa dagar har vi haft upp till 30 procent frånvaro i personalgruppen och då räcker det inte. Pedagogerna är väldigt flexibla och gör allt för att få verksamheten att fungera.

Hur tror du att ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

– Det kommer troligen att vara fortsatt tufft på vikariesidan.

– Vi kommer att behöva hitta nya lösningar för de traditioner som vi har på skolan och som vi inte kan genomföra som vanligt nu, till exempel skolavslutningen.

– Jag kommer att behöva stötta mina kollegor än mer med det digitala för att fånga upp de elever som är hemma.

– Jag kommer att behöva vara beredd på förändringar och får inte slappna av nu när Coronapandemin har blivit vår nya vardag. Det kan svänga fort om smittan skulle få en större spridning i kommunen och då måste vi vara redo att forma skolan så att våra elever får den utbildning de har rätt till.

Text: Henrik Schmidt

Elin Giotis

Elin Giotis, kommunens "materialgeneral"

När coronaviruset slog till på allvar fick kommunens sociala hållbarhetsstrateg Elin Giotis släppa alla sina ordinarie arbetsuppgifter och axla rollen som kommunens "materialgeneral." Hon ingår även i kommunens speciella arbetsgrupp för coronaviruset och sitter med i krisledningen.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

- Jag är sedan ett par månader tillbaka ansvarig för tillgången till skyddsmaterial och hygienartiklar i kommunen. Jag sammanställer den kommunövergripande inventeringen, gör inköp av främst skyddsutrustning men också hygienartiklar och fördelar till de verksamheter som inte får tag i material genom sina ordinarie beställningar. Det är en stor skillnad mot hur min tjänst ser ut i vanliga fall då jag jobbar långsiktigt med social hållbarhet, folkhälsa och integration. Nu arbetar jag istället kortsiktigt med att säkerställa att vi har rätt skyddsmaterial, i rätt mängd, på rätt ställe i princip dag för dag.

Varför fick just du de här arbetsuppgifterna?

- Jag blev tidigt inkopplad i coronaarbetet eftersom att jag jobbar med folkhälsoarbetet i kommunen. Som strateg är jag van att samordna inom olika frågor så det kanske var därför jag sedan fick ansvaret att samordna skyddsmaterialet inom kommunen.

Vilka är utmaningarna?

- Skyddsmaterial har blivit en bristvara i hela världen. Det för med sig att många oseriösa aktörer tar sig in på marknaden. Varje inköp behöver därför övervägas och utredas så noga det går för att inte få en undermålig kvalitet eller orimliga villkor. En annan utmaning är de osäkra leveranstiderna, det tar ofta flera veckor längre att få material än vad som utlovas från början. Därför behöver jag göra inköp som jag kanske vet kommer dröja någon månad, samtidigt som jag behöver lösa behovet här och nu.

Hur går det?
- Vi har en fungerande inventering, vilket gör att det går att se hur tillgången av skyddsutrustning och hygienartiklar ser ut i alla kommunens verksamheter. Vi har kunnat bygga upp ett litet lager av skyddsutrustning som innebär att ingen personal riskerar att gå in oskyddad till en misstänkt eller bekräftad smittad, oavsett vilken tid på dygnet det är. Verksamheter har en väldigt fin vilja att samarbeta, och har delat med sig tillexempel av handsprit till dem som har riskerat att stå utan. Detta har skett mellan förvaltningar, vilket är fint att se.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?
- Arbetet med att säkra skyddsmaterial kommer fortsätta. Även om vi har så att vi klarar oss just nu vet jag hela tiden att läget kan förändras väldigt snabbt och smittspridningen är långt ifrån över. Fler misstänkta och bekräftat smittade innebär snabbare åtgång av materialet, så det gäller att hela tiden jobba framåt. Även om läget skulle bli bättre och allmänna restriktioner lättar kommer det ta tid för marknaden att återhämta sig, och för restade artiklar att komma in i lager igen. Därför gäller det att fortsätta hålla koll och stötta verksamheterna så att de kan känna sig trygga med att både skyddsmaterial och hygienartiklar räcker till alla.

Text: Emma Ny

Annica Hansson.

Annica Hansson, undersköterska i covid-19 teamet

Undersköterskan Annica Hansson ingår i det nystartade covid-19-teamet i äldreomsorgen. En riktig vardagshjälte som har varit med förr.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

- Det är inte så stora skillnader. I vanliga fall jobbar jag på en demensavdelning och arbetet skiljer sig inte så mycket. Den största skillnaden är att skyddsutrustningen och att vi måste tänka oss för noga i varje moment.

Känner du dig trygg?

- Ja, absolut. Jag tackade ja till att vara med i covid-19 teamet på en gång när mina chefer ställde frågan. Jag har jobbat inom LSS och äldreomsorgen i sammanlagt 35 år så jag känner mig helt trygg.

Hur går det?

- Jag tycker det går jättebra! Alla som jobbar i teamet peppar varandra och vi har roligt tillsammans. Vi har också bra stöd av chefer, sjuksköterskor och vår medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

- Jag tror att det här kommer fortsätta en bit in på sommaren. Men det gör inget för jag trivs bra med mitt nya uppdrag och jag känner verkligen att vi gör nytta.

Text: Marie Eriksson

Katarina Roxell Andersson.

Katarina Roxell Andersson.

Katarina Roxell Andersson, skolsköterska som nu hjälper till inom äldreomsorgen

Till vardags arbetar Katarina som skolsköterska i Sorunda och är även samordnare för elevhälsans medicinska insats.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

– När frågan kom i mitten av mars, om att det behövdes hjälp inom äldreomsorgen av frivilliga skolsköterskor, så valde jag att ställa upp på tid som går att lösgöra från ordinarie arbete.

Vilka är utmaningarna?

– Att damma av gamla kunskaper, för det har gått många år sedan jag jobbade inom dåvarande långvården. Det var faktiskt på 1980-talet. Jag är barnsjuksköterska och har därigenom aldrig jobbat med äldrevård som sjuksköterska. Så det är till stor del ett helt nytt jobb för mig.

Hur går det?

– När jag får introduktion fungerar det ganska bra. Men i början, när jag kom till Sunnerbos äldreboende, var jag verklig novis och då hanns inte riktigt introduktion med. Det som måste fungera är exempelvis att kunna komma in i journalsystem och ha tillgång till de boendes medicinskåp och det hade jag inte då. Dela dosetter och svara i telefon kunde jag men inte så mycket mer. Men nu har vi bestämt att det blir fler introduktionsdagar så det går bättre och bättre.

– Jag vill ju vara en form av avlastning för den ordinarie personalen på Sunnerbo. Det känns bra att jobba där, för jag har sådan tillit till den ordinarie personalen som verkligen kan omvårdnaden av de boende.

Hur tror du ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

– När skolorna slutar 5 juni finns det mer möjlighet för mig att hjälpa till i äldrevården fram till min egen semester. Det är nog ungefär det jag planerar.

Text: Henrik Schmidt

Kristian Slotte.

Kristian Slotte.

Kristian Slotte, enhetschef för Ung Fritid

För att nå ungdomarna på ett bra sätt under pågående pandemi har Ung Fritid verkligen ställt om sin verksamhet.

Hur ser ditt arbete ut nu jämfört med tidigare?

– Vi har påbörjat mer platsbunden verksamhet, vilket innebär att vi söker oss till ställen där ungdomarna hänger. Till exempel badplatser, skateparken och andra arenor.

– Aktiviteterna är alltid utomhus, om det skulle vara så att vädret är helt kasst så har vi öppet på fritidsgårdarna, skillnaden då är att vi begränsar antalet besökare till 15 och att vi sprider ut ungdomarna i lokalerna.

– Vi har även börjat filma oss själva för att trygga ungdomarna med att vi finns till för dom. I filmerna pratar vi väldigt mycket om att tvätta händerna, hålla avstånd och så passar vi på att marknadsföra dagens aktivitet.

Vilka är utmaningarna?

– Att hålla besöksantalet nere, då vi har väldigt mycket besökare på båda fritidsgårdarna. Det blir mycket tjat om att hålla avstånd med mera. En annan utmaning är att verksamheten nu är väldigt väderberoende, då vi verkligen vill vara utomhus.

Hur fungerar det då?

– Rent verksamhetsmässigt med det här nya tänket går det faktiskt över förväntan. Vi har många ungdomar som kommer på våra utomhusaktiviteter och ungdomarna själva kommer med bra förslag på sådana aktiviteter. Vi ser något nytt i detta med att vara på olika arenor, vi har gjort det tidigare men då var inte intresset lika stort från ungdomarna som det verkar vara nu.

Hur tror du att ditt arbete kommer att vara de närmaste månaderna?

– Troligtvis kommer vi att fortsätta att jobba utomhus ett bra tag framöver. Alla stora arrangemang som Valborg och skolavslutning kommer att vara väldigt annorlunda. Vi kommer att ha microaktiviteter i hela kommunen, vilket innebär att vi åker dit där ungdomarna hänger och erbjuder fritidsaktiviteter där. Det blir musik, idrott, lek och annat som har med fritid att göra.

– Den traditionella gårdsverksamheten kommer tyvärr att gå på sparlåga ett tag framöver. Men det är nyttigt på ett sätt, för då blir vi tvungna att vara ännu mer kreativa och utveckla ungdomsarbetet till nya härliga nivåer.

Text: Henrik Schmidt

Sidan granskad 2020-06-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp