Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunens arbete

Det pågår ett kontinuerligt arbete på Nynäshamns kommun med anledning av covid-19. Här är en sammanfattning av det kommunövergripande arbetet.

Ansvar

Ansvaret för smittspridningen ligger på landets regioner. Kommunerna har däremot ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunerna har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sedan slutet av februari arbetar Nynäshamns kommun därför intensivt med anledning av coronaviruset.

Vi följer därmed de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm ger.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kommunikationschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Kommunens förvaltningar koordinerar sina beslut genom en speciell arbetsgrupp som satts samman för hanteringen av coronakrisen. Nyckelpersoner så som säkerhetschef, personalchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, folkhälsostrateg och kommunikationschef ingår i gruppen som leds av kanslichefen. Arbetsgruppen rapporterar till krisledningsgruppen som träffas en gång i veckan.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Informationsmejl med uppdatering av regional och kommunal lägesbild förmedlas till alla medarbetare, chefer samt ledamöter i kommunfullmäktige varje vecka.

Vidtagna åtgärder

Kommunen har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridningen i samhället och skydda de mest utsatta målgrupperna.

Covid-19 avdelning

En av åtgärderna är att starta en covid-19 avdelning. 

Hemleverans av varor till äldre

En annan åtgärd är att kommunen erbjuder gratis hemkörning av varor till kommuninvånare som är 70 år och äldre eller tillhör någon annan riskgrupp. Tjänsten gällde till och med 30 juni och är pausad under sommaren. Om du under sommaren är i behov av handlingshjälp kan du ansöka om hjälp via kommunens biståndshandläggare. På den här sidan finns information om hur du går till väga.

Stängda verksamheter och inställda evenemang

På grund av risk för smittspridning har en del kommunala verksamheter stängts eller infört besöksrestriktioner, och kommunala evenemang och sammanträden ställts in. Här kan du läsa om stängda verksamheter och inställda evenemang.

Så här jobbar vi under pandemin

I en intervjuserie ställer vi fyra frågor till medarbetare på Nynäshamns kommun för att du ska få inblick i kommunens arbete i samband med covid-19. På den här sidan kan du läsa intervjuerna.

Sammanfattning av kommunens arbete:

  • Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har kontinuerlig kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och alla länets kommuner är aktörer.
  • Kommunens centrala arbetsgrupp för coronaviruset har återkommande möten. Gruppen stämmer av läget inom kommunens verksamheter och omvärlden samt bestämmer om och hur vi ska agera.
  • Kontinuitetsplaner som beskriver hur varje förvaltning ska hantera betydande personalbortfall har tagits fram. De uppdateras fortlöpande.
  • Beslut – om exempelvis stängningar och ändrade rutiner av kommunala verksamheter – har tagits.
  • Riktad information till olika målgrupper går fortlöpande ut.
  • Nyheter publiceras kontinuerligt på nynashamn.se. De handlar om allt från information om kommunens verksamheter och hur myndigheters rekommendationer påverkar kommunen till allmän information om coronaviruset.
Sidan granskad 2020-07-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp