Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar med kopplingar till Nynäshamns kommun. Information uppdaterades senast 15 mars klockan 22.00.

Vilken är kommunens roll när det gäller coronaviruset?

Ansvaret för smittspridning ligger på regionerna/landstingen. Kommunen har däremot ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agerar samordnare - exempelvis vid en omfattande smittspridning - i Nynäshamns kommun. Vi agerar utifrån Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens instruktioner.

Vi har även ett arbetsgivaransvar som innebär att vi ska säkerställa att vår personal kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

Vilka instruktioner ger Folkhälsomyndigheten som kommunen delar vidare?

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
  • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.
  • Vid allmänna frågor om coronaviruset – ring informationsnumret 113 13.
  • Tvätta dig ofta med tvål och varmt vatten.

På vilket sätt har kommunen agerat med anledning av viruset?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Kommunens förvaltningar har också tagit fram så kallade kontinuitetsplaner som beskriver hur varje förvaltning ska hantera betydande personalbortfall och hur verksamheterna ska fungera om det skulle ske. Kontinuitetsplanerna uppdateras fortlöpande allt eftersom när läget förändras.

Kommunledningsgruppen och några andra nyckelpersoner på kommunen har också regelbundna träffar. De stämmer bland annat av läget inom kommunens verksamheter och omvärlden samt bestämmer om och hur vi ska agera.

Hur ser planen ut om exempelvis en medarbetare eller elev skulle insjukna i misstänkt coronavirus?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elever eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för att hämtas hem.

Kan oroliga föräldrar eller anhöriga kräva att få information om elever/barn/brukare/personal har coronaviruset?

Det ska inte finnas sjuka medarbetare på arbetsplatserna. Om de är sjuka - även med lindriga symtom - ska de inte gå till jobbet.

Om någon är sjuk får vi heller inte lämna ut sådana uppgifter. Vi följer offentlighets- och sekretesslagen och den tillåter inte det.

Det är väl viktigt för exempelvis skolelever att veta om någon i personalen på skolan är smittad?

Det ska inte finnas smittad personal på skolan. All personal med sjukdomssymtom - även lindrig - ska stanna hemma.

Jag har ett barn i skolan som är särskilt infektionskänslig - borde åtminstone inte jag få veta om någon på skolan är smittad?

Offentlighets och sekretesslagen gäller oavsett. Men om du känner dig orolig för din egen del eller för dina barn kan du kontakta 113 13 för att få en bedömning av situationen.

Planerar kommunen att stänga skolor eller förskolor?

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har gett rekommendationen att landets alla gymnasieskolor, högskolor och kommunala vuxenutbildningar går över till hemstudier. Nynäshamns kommun har följt rekommendationerna och har infört distansundervisning från 19 mars på Nynäshamns gymnasium och Campus Nynäshamn.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är i dagsläget att förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Sveriges kommuner har ett ansvar att säkerställa omsorgen, därför planerar Nynäshamns kommun för hur barnomsorgen ska fungera om rekommendationerna skulle ändras och förskolor och grundskolor stängs.

Agerar kommunen med anledning av kryssningssäsongen som startar snart?

Det är Stockholms Hamnar som ansvarar för kryssningsfartygen och kryssningssäsongen startar i april. Om coronaviruset blir utdraget kommer vi att ha dialog med Stockholms Hamnar om eventuella insatser. Läs mer på Stockholms hamnars webbplats.länk till annan webbplats

Agerar kommunen på något sätt med anledning av Stockholm Norvik som öppnar snart?

Det är Stockholms Hamnar och Hutchison Port som ansvarar för hamnen som öppnar i maj. Om coronaviruset blir utdraget kommer vi att ha dialog med Stockholms Hamnar om eventuella insatser.

Sidan granskad 2020-03-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp