Lyssna på sidan Lyssna

Organisationer som arbetar för ökad trygghet

Nynäshamns kommun arbetar ständigt för att öka tryggheten och säkerheten för dig som bor i kommunen. Förutom kommunen finns det en mängd andra organisationer som också arbetar för ökad trygghet och säkerhet.

Organisationer representerade i Nynäshamns kommun

Brottsofferjouren i Haninge / Nynäshamn

Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour har till uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen bosatta i Haninge och Nynäshamn. All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödpersoner har tystnadsplikt. Jouren kan erbjuda någon att tala med, stöd och/eller rådgivning, hjälp i kontakt med myndigheter eller försäkringsbolag samt stöd inför och under eventuell rättegång.
Öppen mottagning har brottsofferjouren på tisdagar klockan 9-12 hos Nynäshamnspolisen (Fredsgatan 8) och på torsdagar klockan 13-16 hos Polisen Handen (Runstensvägen 3). Telefon: 08-777 85 00.

Grannsamverkan i Nynäshamn - Grannstöd

I Nynäshamns kommun samarbetar kommunens brottsförebyggande råd, närpolisen och frivilliga kommuninvånare i ett så kallat Grannstöd. Till sitt förfogande har de "Grannstödsbilen". Syftet med Grannstödet är att genom regelbunden närvaro i bostadsområden förebygga bostadsinbrott och öka tryggheten. Läs mer i broschyren "Grannstödsbilen i Nynäshamn".

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet RS Nynäshamn grundades år 2006 och bemannas av frivilliga personer. Jourtelefon 0734-41 44 79.

Röda korset

Har verksamhet på flera platser i kommunen. Besök gärna mötesplatsen Kupan i Nynäshamn för att få mer information.

Organisationer med verksamhet i Stockholmsregionen

Svenska blå stjärnan

Arbetar med, och utbildar medlemmar i djurhållning, djurskydd och livsmedelssäkerhet för att kunna hjälpa till i utsatta lägen där samhällets resurser inte räcker till.

Kvinnliga bilkåren

Arbetar med trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap.

Lottorna

Informerar om och utbildar kvinnor till uppgifter inom totalförsvaret. Organisationen är partipolitiskt obunden och är ett av landets största kvinnliga nätverk.

Frivilliga radioorganisationen, FRO

FRO är en frivillig försvarsorganisation för den som är intresserad av radio- och IT-kommunikation.

Frivilliga Automobilkåren, FAK

FAK har som uppgift att säkerställa samhällets behov av bilförare av tunga fordon under extraordinära förhållanden. Det kan vara transport av personal, materiel vid översvämningar, oljesanering, evakuering, olyckor med mera.

Övriga aktörer och myndigheter som kommunen samarbetar med

Södertörns brandförsvarsförbund

Ansvarar för räddningstjänsten i Nynäshamn, Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö och Nacka kommun.

Polisen

Polisen samarbetar med boende och kommunens lokala brottsförebyggande råd, se Grannsamverkan ovan.

Kustbevakningen

Genomför sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljö- och räddningstjänst till sjöss.

Länsstyrelsen

Har geografisk områdesansvar på regional nivå och är därmed ansvarig för sektorsövergripande samordning och information vid inträffade extraordinära händelser. Kommunen får stöd i det förebyggande arbetet med bland annat utbildning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

Näringslivet

Sidan granskad 2020-05-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp