Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarlöften

Nynäshamns kommun har tillsammans med Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund kommit fram till gemensamma medborgarlöften för 2020. Syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nynäshamns kommun.

En förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är en väl fungerande samverkan mellan polis och kommun. Därför har Nynäshamns kommun, räddningstjänsten och polisen tecknat en samverkansöverenskommelse.

Utifrån resultatet av genomförda trygghetsundersökningar och tillgänglig statistik har vi tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten i Nynäshamns kommun.

Under 2020 lovar Nynäshamns kommun, Södertörns Brandförsvarsförbund och polisen att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som trafikmiljöer, centrumdelar och centrala gångvägar till och från allmänna kommunikationer.

Aktiviteter

  • För att skapa förutsättningar för en god dialog ska polis, räddningstjänst och kommun tillsammans under året möta kommuninvånare och näringsliv på centrala platser i de olika kommundelarna.
  • För att förbättra trafikmiljön och minska de upplevda ordningsstörningarna till följd av trafik ska riktade polisinsatser och trafikkontroller genomföras, med särskilt fokus på väg 225.
  • För att inventera belysning och trasigheter vid gångvägar som leder till och från centrala kommunikationer kommer trygghetsvandringar genomföras med polis, kommun, Stockholms lokaltrafik (SL) och näringsliv.

Trygghetsundersökningar

Med jämna mellanrum genomförs så kallade Trygghetsmätningar där invånare erbjuds att svara på frågor om upplevda problem, oro för att utsättas för brott och om upplevda brott. Resultatet ligger till grund för Polisens och kommunens arbete med brottsförebyggande åtgärder. Nästa trygghetsundersökning kommer genomföras under 2020, men datum är ännu inte satt.

Här kan du läsa den senaste Trygghetsmätningen från 2018PDF


Sidan granskad 2020-07-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp