Lyssna på sidan Lyssna

Folkhälsa

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. I Nynäshamns kommun ansvarar kommunstyrelseförvaltningen för det strategiska folkhälsoarbetet.

ritat hjärta på vägen

Målet med folkhälsoarbetet

Nynäshamns kommun strävar efter att främja en god och jämlik hälsa så att alla kommuens medborgare kan leva här på lika villkor, oavsett ålder, etnicitet eller socioekonomiska förutsättningar. Det är viktigt för att skapa ett långsiktigt hållbart Nynäshamn. I Nynäshamns kommun finns lokala mål som kan kopplas till vissa av de nationella målen. Dessa mål finns integrerade i Mål och budget och är på så vis något som berör alla förvaltningar i kommunen.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". För att uppnå det finns 8 målområden. Dessa målområden är i sin tur gjorda för att bidra till att uppnå FN:s globala mål, Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om de 8 målområdena och Agenda 2030länk till annan webbplats

Hur är folkhälsan i Nynäshamns kommun?

Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Samma tendens ser vi i Nynäshamns kommun, där kommuninvånarna generellt mår bättre idag än för tio år sedan. Men trots den positiva utvecklingen ligger Nynäshamns kommun fortfarande på en lägre nivå än de flesta andra kommuner i länet.

Kommunens folkhälsoarbete

Det är genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som folkhälsoarbetet bedrivs varje dag i kommunens verksamheter. Hälsofrämjande arbete utgår från de faktorer som stärker hälsan och får människor att må bra, så kallade friskfaktorer. Sjukdomsförebyggande arbete behövs för att försöka minska risken att drabbas av sjukdom eller mänskligt lidande. Insatserna ska vara generella med särskilt fokus på de befolkningsgrupper med störst behov.Några exempel på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i Nynäshamns kommun är:

  • Kostnadsfria kurser i hjärt- och lungräddning för alla medborgare
  • Checklista för att säkerställa jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet i all samhällsplanering
  • Kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga
  • Fixaren - hjälper dig som har en funktionsnedsättning eller är 75 år eller äldre med praktiska saker i hemmet

Sidan granskad 2019-11-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp