Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så tas din synpunkt om hand

Alla inkommande ärenden behandlas dagligen. Har du lämnat kontaktuppgifter får du löpande veta hur ditt ärende tas om hand.

Alla synpunkter och förslag hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) det blir i regel en allmän handling som kan läsas av andra enligt "Offentlighetsprincipen".

Målet är att alla synpunkter som kommer in, antingen elektroniskt via webbplatsen, via post eller lämnas till receptionen, hanteras dagligen. Bearbetningen av ärendet påbörjas snarast, dock senast nästkommande arbetsdag.

Den nämnd som berörs av synpunkten får synpunkten för vidare hantering och för registrering av inkommande handling.

Om du har lämnat kontaktuppgifter blir du informerad om vad och i vissa fall vem som hanterar synpunkten för vidare åtgärd.

Årlig sammanställning

Varje år gör kommunens nämnder en sammanställning över inkommande synpunkter och vidtagna åtgärder. Inga personuppgifter tas med i sammanställningen.

Under länkar till höger hittar du allt om de lagar som styr kommunens arbete, bland annat mer information om offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen (PUL).

Sidan granskad 2018-05-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp