Lyssna på sidan Lyssna

Så styrs kommunen

Nynäshamns kommun styrs av de politiker som kommuninvånarna väljer vid val var fjärde år. Nynäshamn kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag.

Ledning

Nynäshamns kommun är politiskt styrd av kommunfullmäktige. De ledamöter som sitter i kommunfullmäktige utses via val var fjärde år. 

Kommunstyrelsen består också av politiker och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunfullmäktige beslutar även vilka nämnder som ska finns i kommunen.

Nämnder

Nynäshamns kommuns nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden och de bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Varje nämnd har sitt ansvarsområde

Nynäshamns kommun har fyra olika politiska nämnder förutom kommunstyrelsen som beslutar i olika frågor. De är:

  • barn- och utbildningsnämnden
  • kultur- och fritidsnämnden
  • miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • socialnämnden. 

Varje nämnd beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även kommunfullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Fördelningen av partiernas platser i nämnden
motsvarar fördelningen i fullmäktige. 

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning som består av anställda, så
kallade tjänstemän. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt
nämnderna. 

Nynäshamns kommuns kommundirektör heter Carolina Pettersson och hon är chef över tjänstemännen i kommunen.

Kommunen har cirka 2 000 anställda. 

Du kan påverka

Som medborgare och kund i kommunen har du möjlighet att påverka hur kommunen ska utvecklas. Du kan bland annat lämna synpunkter, förslag eller lämna felanmälan.

Som kommuninvånare påverkar du också kommunen genom att rösta i kommunvalet som hålls var fjärde år.  

Sidan granskad 2020-01-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp