Lyssna på sidan Lyssna

§ 50-54 Inkomna ärenden med mera

Här redovisas inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag, meddelanden, avsägelser samt valärenden.

§ 50 Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit till sammanträdet den 8 mars 2017.

§ 51 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns kattförenings katthem har inkommit från JKarl Windeskog 2017-02-09.

Medborgarförslag om att i kommunal regi driva en parklek och öppen förskola har inkommit 2017-02-20.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Meddelanden

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bevilja medborgarförslag om rensning av kommunens anslagstavlor.

Kultur- och fritidsnämnden har besvarat medborgarförslag om att bygga en hinderbana för att kunna träna styrka, snabbhet och balans.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har besvarat medborgarförslag om tillgång till brevlåda och bussförbindelser i Kalvö industriområde.

Lista över ej verkställda beslut under kvartal 4 2016 från Socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna de tre förstnämnda meddelandena. Det sista hade ej skickats ut och tas därför upp vid nästa sammanträde.

§ 53 Avsägelser

Waldemar Olsson (V) har avsagt sig från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Valärenden

Vänsterpartiet nominerar Bengt Dahlbysom ersättare i AB Nynäshamnsbostäder och Tegeltraven Holding AB.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige valde den nominerade.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp