Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 49 Svar på motion om läxfri skola

Miriam-Irene Malm (V) har inkommit med en motion om möjligheten att avskaffa hemläxor i skolan.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt barn-och utbildningsnämnden att utreda vilka resurser som eventuellt behövs för att avskaffa hemläxor samt att medel tillförs nämnden om det finns behov för detta.

Om kommunfullmäktige avslår förslaget föreslår motionären i andra hand att förslag tas fram för hur stöd för en jämlik läxläsning ska se ut över hela kommunen. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.   

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp