Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 48 Svar på motion- utreda möjligheten att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet

En motion från Jan-Ove Anderson (SD) och Incan Löfstedt (SD) kom in den 14 mars 2016.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet.

Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra erfarenhet av.   

Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att utreda frågorna i motionen utifrån respektive ansvars- och kunskapsområden.      

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.   

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp