Lyssna på sidan Lyssna

§ 47 Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder

Med den nya bosättningslag som trädde i kraft den 1 mars 2016 tydliggjordes kommunens åtagande att ta emot nyanlända på anvisning.

Socialnämnden ansvarar för mottagandet av nyanlända. Ansvaret för att ordna bostäder åt de nyanlända behöver dock klargöras.

Kommunen har under 2016, delvis med hjälp av Nynäshamnsbostäder försökt att lösa bostadssituationen med olika alternativ, vissa av mer akut prägel. Att flyktingsituationen och den nya anvisningslagen sammanfallit med en mycket ansträngd situation på bostadsmarknaden innebär stora svårigheter.

Kommunen har i nuläget varken en varaktig lösning för de nyanlända som anvisats under 2016, eller förutsättningar att på egen hand klara anvisningarna för 2017 och 2018.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om:

Förändrat ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder.   

Ge kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga tilläggen i ett separat avtal med bolaget.

Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.1 så klargörs att bolaget ansvarar för bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen. Genom ett tillägg till ägardirektivet punkt 2.5 ges bolaget i uppdrag att uppföra tillfälliga boenden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.    

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp