Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 44-46 Bolagsordning AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB

Dessa tre bolagsordningar återremitterades vid sammanträdet den 14 december 2016.

I rapportering från revisorerna avseende bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolagen Tegeltraven Holding AB samt Nynäshamns Exploatering AB har uppmärksammats att bolagsordningarna i dotterbolagen inte överensstämmer med de nya bestämmelserna i kommunallagen.   

I samband med att förslaget till bolagsordning behandlades vid fullmäktiges sammanträde den
14 december 2016, beslutades att ärendet skulle återremitteras för att tydliggöra hur kallelsen till bolagets bolagsstämma ska tillkännages allmänheten.

I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2017 återremitterades ärendet för tydliggörande om vilken webbplats som ska användas för publicering av kallelse, ensande av antalet ledamöter och suppleanter i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven AB.

Vidare har ett ärende skrivits fram avseende Nynäshamnsbostäder AB för att skrivningen om kallelse till stämma ska vara lika.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Bilagda förslag till bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamn Exploatering AB samt Tegeltraven Holding AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp