Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 42 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2016, att återremittera del av förslag till ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera den del av förslaget som rörde att ledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Arvodesberedningen har behandlat ärendet igen den 3 februari och föreslår bland annat följande:

Kommunfullmäktige beslutar att andra stycket i 12.1 § ska ha följande lydelse:

Föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Ersättare utses enligt gängse ordning.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Andra stycket i 12.1 § ska ha följande lydelse: Föräldraledigheten ska godkännas av kommunstyrelsen. Ersättare utses enligt gängse ordning.

2. Kommunstyrelsens reglemente 9 § får följande lydelse:

Handha och besluta i frågor om tolkning och tillämpning inom de riktlinjer och bestämmelser rörande pensioner, föräldraledighet, försäkringar, arvoden och andra ersättningar till politiskt förtroendevalda som fullmäktige fastställt.

3. Uppdra till arvodesberedningen att se över reglerna för ersättningsbestämmelser vid längre frånvaro.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att dra tillbaka ärendet enligt Catrine Eks (V) förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp