Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 20-24 Inkomna ärenden med mera

Här redovisas inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag, meddelanden, avsägelser samt valärenden.

§ 20 Inkomna ärenden

Harry Bouveng (M) med flera har inkommit med en motion avseende en långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun.

§ 21 Inkomna medborgarförslag

Karin Ferm och Rickard Ferm har inkommit med ett medborgarförslag om att göra om kontorshus till bostäder åt nyanlända och kommuninvånare. Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

§ 22 Meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett en ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige från och med den 10 januari 2017. Ny ersättare är Per Eng och avgången ersättar är Kjell-Åke Ellström.

§ 23 Avsägelser

Patrik Isestad (S) har den 23 januari 2017 inkommit med en avsägelse av samtliga politiska uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.

§ 24 Valärenden

Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Augustsson (S) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kathe Nilsson (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Melker Åkerlind (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Ullström (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Yvonne Lundin (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gill Lagerberg (S) till ledamot i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda Walkeby (S) till ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Halina Justiv (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Andersson (S) till ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isestad (S) till ledamot i Nynäshamns Mark AB.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Eriksson (MP) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt Holwaster (MP) till ledamot och vice ordförande i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Zallin (SD) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp