Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 18 Interpellationsbehandling

Jan-Ove Andersson (SD) inkom med en interpellation den 20 december 2016 om fuktskadade byggnader. Interpellationen är ställd till miljö- och samhällsbyggnads-nämndens ordförande Daniel Adborn (L).

Jan-Ove Andersson (SD) skriver i sin interpellation att kommunen under de senaste åren tvingats stänga ner flera fastigheter på grund av mögelskador. När fastigheterna stängts har kommunen istället hyrt modulbyggnader under långa perioder, vilket har blivit väldigt kostsamt för kommunen. Jan-Ove Andersson (SD) ställer bland annat frågan hur tidsplanen ser ut för permanenta lösningar.

Daniel Adborn (L) har skriftligen besvarat de tre frågor som Jan-Ove Andersson (SD) ställer i interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att:

Anse interpellationen vara besvarad.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp