Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 254 Fusion av Nynäshamns Exploatering AB

En fusion innebär enligt 23 kapitlet Aktiebolagslagen, ABL, ett samgående mellan aktiebolag där ett eller flera överlåtande bolag går upp i ett övertagande bolag.

När ett helägt dotterbolag fusioneras med dess moderbolag kallas det för absorption av helägt dotterbolag. Vid en fusion upphör det överlåtande bolaget utan likvidation och bolagets totala förmögenhet övergår till det övertagande bolaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Godkänna fusionsplanen (bilaga 1) för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och det helägda dotterföretaget Nynäshamns Exploatering AB.
  2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder underteckna fusionsplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp