Lyssna på sidan Lyssna

§ 252 Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 har upprättats.

Detaljplanen möjliggör utveckling av stationsområdet Gröndalsvikens station och skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med ca 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet till centrumändamål i bottenplan.

Fastigheten Humlan 9 får en annan användning, från biluppställningsändamål till bostäder. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen från park till parkeringsplats.

Fastigheterna inom planområdet ägs av Nynäshamns kommun och AB Nynäshamnsbostäder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp