Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 246 Svar på interpellation om IT-säkerhet

Harry Bouveng (M) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående IT-säkerhet.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Harry Bouveng ställde frågor med anledning av medias uppmärksammande av det såkallade ”Transportgate”.

Exempelvis ställde han frågan om all personal som kan komma åt sekretessbelagt material adekvat säkerhetsklassning och därav följande kunskap om tystnadsplikt?

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp