Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 245 Svar på interpellation om kommunikation

Harry Bouveng (M) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående kommunikation.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Några av frågorna som Harry Bouveng ställt till Patrik Isestad är:

Tycker du att det hade varit rimligt att jag som styrelsesuppleant borde ha blivit informerad i förväg om att styrelsemöte i bolaget skulle ske?

Tycker du att det är rimligt att jag borde ha informerats om att styrelsemötet avhållits?

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp