Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 198 Mål och budget 2019-2022

Alla partier har haft möjligheten att lämna in ett förslag på Mål och budget 2019-2022. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Pensionärspartiet är de partier som inte lämnat in något budgetförslag.

Sammanträdet inleddes med att gruppledarna för respektive parti fick hålla ett anförande om sitt partis budgetförslag. Pensionärspartiet valde att avstå.

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) yrkade på bifall till budgetförslaget från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Patrik Isestad (S) yrkade på bifall för Socialdemokraternas budget.

Lena Dafgård (SN) yrkade på bifall på Sorundanet Nynäshamns kommunpartis budget.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade inte lämnat in något budgetförslag då deras budget grundades på en höjd skatt som röstades ner vid förra sammanträdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Fastställa Mål och budget för år 2019-2022 för Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för långfristiga lån på 1 200 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.

Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 000 kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.

Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2019 till 1,5 %.

Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kronor per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag på samtliga punkter.

Mål och budget 2019-2022

Gruppledarnas anföranden.

Mål och budget 2019-2022

Debatt del 1

Mål och budget 2019-2022

Debatt del 2

Mål och budget 2019-2022

Debatt del 3

Mål och budget 2019-2022

Debatt del 4

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp