Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 197 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen

Under 2018 träder en ny strålskyddslag i kraft som utgår från EU:s strålskydds-direktiv. Regeringen får enligt strålskyddslagen meddela föreskrifter om att kommunala nämnder får utöva tillsyn enligt strålskyddslagen.

I strålskyddsförordningen specificeras att kommunala nämnder är ansvariga för tillsyn av kosmetiska solarier och radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillgång till. I Nynäshamns kommun är det Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) som ansvarar för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Syftet med tillsynen är att skydda miljön, människors och djurs hälsa mot strålning och radon. SMOHF föreslår även att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1 220 kr till 1 250 kr i 2019 års taxa. Vid beräkningen har SMOHF utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift och prisindex för kommunal verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen, från den 1 januari 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp