Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 173 Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018

Arbetsutskottet överlämnar ärendet om ändring av sammanträdesdagar till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Enligt kommunallagen, § 10 kapitel 11, ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Under ett valår ska budgeten fastställas av nyvalda kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2018 ska budget och skattesatts avhandlas på sammanträdet den 14 november 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att sammanträdet den 14 november utgår och ersätts med ett sammanträde den 5 december. Då ska Mål- och budget för 2019-2021 avhandlas. Beslut om skattesatsen ska tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2018 (budget) utgår och ersätts av sammanträde den 5 december 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp