Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 172 Delårsrapport (T2) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari - 31 augusti

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en kommunövergripande rapport för verksamheten, perioden januari till augusti 2018.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2018.

Resultatet för perioden uppgår till + 51,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på + 22,8 miljoner kronor. Det är 2,2 miljoner kronor sämre än det budgeterade resulatet på 25 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Godkänna årsrapporten för T2.

2. Uppmana samtliga nämnder, som prognosticerar ett underskott jämfört med budget, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet på punkt 2.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp