Lyssna på sidan Lyssna

§ 170 Val av arvodesberedning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 37, ska kommunfullmäktige välja en arvodesberedning för den löpande mandatperioden på mandatperiodens första sammanträdet. Arvodesberedningen består av fem ledamöter och lika många personliga ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att välja följande personer till arvodesberedningen:

Ordförande: Tommy Cumselius (M)

Vice ordförande: Tommy Söderblom (S)

Ledamot: Sophia Sturesson (L)

Ledamot: Håkan Svanberg (M)

Ledamot: Emilia Orpana (SD)

Ersättare: Fredrik Brodin (M)

Ersättare: Ginger Eriksson (M)

Ersättare: Bengt Göran Pettersson (KD)

Ersättare: Eva-Lena Persson

Ersättare: Donald Löfving (SD)

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp