Lyssna på sidan Lyssna

§ 169 Val av valberedning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 37, ska kommunfullmäktige välja en valberedning för den löpande mandatperioden på mandatperiodens första sammanträdet. Valberedningen består av fem ledamöter och lika många personliga ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige valde följande till valberedningen:

Ordförande: Agneta Tjärnhammar (M)

Vice ordförande: Liselott Vahermägi (S)

Ledamot: Bo Persson (L)

Ledamot: Olov Åkerman (KD)

Ledamot: Donald LÖfving (SD)

Ersättare: Sophia Sturesson (L)

Ersättare: Åke Jonsson (M)

Ersättare: Agneta Hagström (M)

Ersättare: Johnny Edholm (S)

Ersättare: Johann Wolf (SD)

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp