Lyssna på sidan Lyssna

Bordlagda ärenden

På grund av tidsbrist hann kommunfullmäktige inte ta upp alla ärenden på dagordningen.

Följande ärenden bordlades till nästa sammanträde:

§ 58 Svar på interpellation om redovisning och tillgänglighet av kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten

§ 62 Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om antagande

§ 63 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar

§ 65 Utvärdering av kafé fullmäktige samt förslag till alternativ till fortsatt verksamhet

§ 66 Balanslista april 2019

§ 67 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

§ 68 Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden

§ 69 Svar på motion om att undersöka förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola

§ 70 Svar på motion – inför skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn

§ 71 Svar på motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp