Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 59 Årsredovisning för 2018 – Nynäshamns kommun

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2018. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

I en avstämning mot balanskravet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets resultat efter balanskravjustering 16,4 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Föreslå kommunfullmäktige att:

Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp