Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 73-74 Rapport obesvarade motioner och medborgarförslag

Två gånger per år ska kommunstyrelsen redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten med obesvarade motioner omfattar motioner som har kommit in till och med den 27 februari 2018. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

Några av de motioner som inte är färdigberedda av kommunstyrelsen är:

En motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i maj 2018.

En motion om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i maj 2018.

En motion avseende långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i april 2018.

En motion avseende utredning om kommundelning. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i april 2018.

En motion om att införa modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning. Svar på motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsen i april 2018.

Här kan du läsa hela rapporten.öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Rapporten med obesvarade medborgarförslag omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige till och med den 14 februari 2018 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.

För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad behandling i nämnden angivits.

Några av de medborgarförslag som inte är färdigbehandlade är:

Medborgarförslag om kurs i hjärt- och lungräddning. Inkom 2017-09-05.

Medborgarförslag om Landsortsfarleden. Inkom 2017-10-02.

Medborgarförslag om hur medborgarförslag väcks. Inkom 2017-10-02.

Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder. Inkom 2016-10-13.

Medborgarförslag om att utreda en hemlöshetslösning. Inkom 2017-12-11.

Medborgarförslag om skolskjutsfrågor. Inkom 2017-10-02.

Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet 2018-05-24.

Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet 2018-05-24.

Här kan du läsa hela rapporten.öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp