Lyssna på sidan Lyssna

§ 72 Riktlinjer för exploateringsavtal i Nynäshamns kommun

Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (PBL). En ny bestämmelse infördes gällande riktlinjer för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för dessa avtal.

I Nynäshamns kommun tecknas exploateringsavtal och planläggningsavtal mellan kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark som kommunen inte äger.

Förslaget till riktlinjerna uppfyller de lagkrav som ställs och bidrar till transparens, ökad tydlighet och likabehandling vid genomförande av projekt där exploateringsavtal ingår.

Exploatören kan, i och med riktlinjerna, i ett tidigt skede kunna se de krav som ställs.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp