Lyssna på sidan Lyssna

§ 69 Revisionsberättelse för år 2017 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Revisorerna tillstyrker i en revisionsberättelse daterad den 3 april 2018 att styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Efter att Kenneth Ås (S) från kommunrevisionen läst upp revisionsberättelsen för 2017 godkände kommullmäktige ansvarsfrihet för samtliga nämnder i följande ordning:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Socialnämnden
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden

När beslut skulle fattas fick jäviga ledamöter lämna sina platser.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunrevisionens förslag.

De godkände revisionsberättelsens för 2017 samt att samtliga ovan nämnda nämnder beviljas ansvarsfrihet för 2017.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp