Lyssna på sidan Lyssna

§ 68 Årsredovisning för 2017 – Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2017.

Kommunstyrelsen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs.

Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år. I en avstämning mot balanskravet, där reavinster och VA-verksamhetens resultat exkluderas blir årets resultat efter balanskravjustering 12,7 miljoner kronor.

I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2017 till 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  • Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp