Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 67 Svar på interpellation om investeringar

Marcus Svinhufvud (M) har den 1 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om investeringar. Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Marcus Svinhufvud tackade för svaret men hade en del synpunkter på svaren han fått och påpekade att de var bristfälliga.

Han bad om förtydliganden på fyra områden.

Svaret på en av de frågor som Marcus Svinhufvud ställt till Patrik Isestad tolkade Marcus som att ledamöter i oppositionen inte får medverka i planeringen. Patrik Isestad höll inte med.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp