Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 66 Beslut om interpellationer får väckas, samt behandling av frågor

Två interpellationer har inkommit före sammanträdet.

Marcus Svinhufvud (M) har den 22 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om ärendehanterings-system.

Harry Bouveng (M) har den 29 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående diverse löften.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Interpellationen om ärendehanteringssystem väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.

Interpellationen angående diverse löften väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.


Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp