Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 62 Revisorerna

Kenneth Ås (S) från kommunrevisionen informerade om tre nya uppdrag.

Kommunrevisionen har för avsikt att granska kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och syftet med det är att säkerställa att man har tillräcklig uppsikt över nämnderna, de lokala företagen samt de verksamheter som finns i gemensamma nämnder i kommunförbund.

Kommunrevisionen har för avsikt att granska IT-säkerheten och syftet med det är att se om kommunstyrelsens styrning och kontroll är tillfredställande.

Kommunrevisonen har för avsikt att granska den kommunala planberedskapen och syftet med det är att ta reda på om det finns en tillfredsställande planering av exploateringsverksamhet samt planberedskap som har sin utgångspunkt för uppsatta mål för befolkningsutveckling med mera och som är kopplad till finansiell analys.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp