Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 143 Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

Den fördjupade översiktsplanen beskriver kommunens viljeriktning för hur Nynäshamns stads mark- och vattenområden ska utvecklas fram till 2030.

Planen formulerar kommunens vilja kring bebyggelseutveckling i staden, vilka kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags stad som är önskvärd att utveckla.

Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier som ska vara vägledande vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden.

Dessa strategier är: Inifrån och ut, Stärka, Variera och Koppla. Planen beskriver staden ur sju olika ämnesperspektiv samt den tänkta utvecklingen av respektive fram till 2030.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp