Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 142 Plan för digitalisering av kommunfullmäktiges sammanträden

Digitala möteshanteringssystem har som syfte att skapa effektivare och kortare sammanträden med bättre kvalitet i beslutsfattande och dokumentation.

Digitala sammanträdeshandlingar ersätter utskick på papper och tjänar till att göra beslutsunderlag tillgängliga på ett snabbt och miljövänligt sätt.

Den 16 november 2016 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för införande av digitalt system för möteshantering och digitala sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige i samråd med gruppledarna i kommunfullmäktige och ledamöterna i kommunstyrelsen.

En plan har nu tagits fram i samråd med gruppledarna i kommunfullmäktige och ledamöterna i kommunstyrelsen. Planen beskriver vilka funktioner som är önskvärda i ett digitalt möteshanteringssystem, hur support bör vara utformad samt önskemål kring utbildning och introduktion av systemet.

Beskrivningen ska ligga till grund för kravställning vid upphandling av ett digitalt möteshanteringssystem. I planen identifieras en webbaserad tjänst för digital möteshantering som den lösning som bäst svarar mot de önskemål som framkom i samrådet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att:

  1. upphandla och införa ett system för digital möteshantering i kommunfullmäktige i enlighet med planen för digitalisering,
  2. vidta de praktiska åtgärder som krävs för att ge fullmäktiges ledamöter tillgång till digitala sammanträdeshandlingar.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera punkt 1 och besluta enligt kommunstyrelsens förslag på punkt 2.

 
Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp