Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 140 Återköp av fastigheterna Grödby 1:54-1:56

Nynäshamns kommun har sålt tre stycken fastigheter, avstyckade för bostads-ändamål, till tre privatpersoner vars avsikt var att bebygga fastigheterna och sälja dem.

Fastigheterna såldes utan ett giltigt förhandsbesked. När de nya fastighetsägarna sökte bygglov för tre enbostadshus på fastigheterna inkom Försvarsmakten med erinran mot förslaget.

Bygglovsansökningarna avslogs därefter med hänsyn till Grindsjöns skjutfält och område utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Fastighetsägarna önskar att kommunen köper tillbaka fastigheterna och betalar viss ersättning för förlorade intäkter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att köpa tillbaka fastigheterna Grödby 1:54 – 1:56 samt att mark- och exploateringschefen får fullfölja köpet och teckna köpebrev.
  2. fastigheterna Grödby 1:54 – 1:56 förs till kommunstyrelsens exploateringsobjekt Grödby/Trollstamalm och utgiften om 1 634 576 kronor belastar exploateringsobjektet Grödby/Trollstamalm.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp