Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 139 Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan

Den 27 maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till Sunnerbyskolans elever.

Förslagsställaren menar att Sunnerbyskolans elever behöver en egen matsal eftersom hon anser att lösningen inte fungerar tillsammans med äldreboendets dagliga verksamheter.

Sunnerbyskolan saknar idag en egen skolmatsal. Eleverna äter i det närbelägna äldreboendets lokaler. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2017 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och projekteringsplan för en skolmatsal i anslutning till Sunnerbyskolan.

Beslutet ingår i ett övergripande inriktningsbeslut för organisationsförändring i Sorunda rektorsområde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse medborgarförslaget vara besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp